Khi Nam Thứ Phản Công

Posted on by

Plot introduction/Giới thiệu nội dung:

Trong cuốn tiểu thuyết kỳ ảo lãng mạn (Romance Fantasy) mà em gái tôi đọc,
Tôi đã xuyên vào một nhân vật, không phải là nam chính, mà là nam thứ.
Nếu tôi nhớ không nhầm, tên này sẽ chết trong một cuộc chiến tranh xảy ra trong tương lai.
Ngay từ đầu, đây là nhân vật được định sẵn sẽ chết thay cho nam chính.

Quyết định rồi. Tôi sẽ tránh xa các nhân vật chính.
Tôi sẽ giữ an toàn cho bản thân, để sau đó về nhà.

Hai người cứ việc diễn lãng mạn (Romance) đi!
Tôi sẽ chỉ mượn một chút kỳ ảo (Fantasy) thôi nhé?

Table of Contents/Mục lục:

1-50:
— Chương 1: Màn hạ cánh của một người (1)
— Chương 2: Màn hạ cánh của một người (2)
— Chương 3: Màn hạ cánh của một người (3)
— Chương 4: Flume Ride (1)
— Chương 5: Flume Ride (2)
— Chương 6: Flume Ride (3)
— Chương 7: Tin tức về cô ấy (1)
— Chương 8: Tin tức về cô ấy (2)
— Chương 9: Đệ nhất Giảng viên của Hoàng đế Cung (1)
— Chương 10: Đệ nhất Giảng viên của Hoàng đế Cung (2)
— Chương 11: Vị khách bé nhỏ (1)
— Chương 12: Vị khách bé nhỏ (2)
— Chương 13: Vị khách bé nhỏ (3)
— Chương 14: Vị khách bé nhỏ (4)
— Chương 15: Gia tộc Công tước đáng nghi (1)
— Chương 16: Gia tộc Công tước đáng nghi (2)
— Chương 17: Gia tộc Công tước đáng nghi (3)
— Chương 18: Gia tộc Công tước đáng nghi (4)
— Chương 19: Tại sao lại xuất hiện ở đó (1)
— Chương 20: Tại sao lại xuất hiện ở đó (2)
— Chương 21: Tại sao lại xuất hiện ở đó (3)
— Chương 22: Cầm lái (1)
— Chương 23: Cầm lái (2)
— Chương 24: Cầm lái (3)
— Chương 25: Chương trình giảng dạy của Kiêu hãnh và Định kiến (1)
— Chương 26: Chương trình giảng dạy của Kiêu hãnh và Định kiến (2)
— Chương 27: Chương trình giảng dạy của Kiêu hãnh và Định kiến (3)
— Chương 28: Chương trình giảng dạy của Kiêu hãnh và Định kiến (4)
— Chương 29: Cuối cùng và Duy nhất (1)
— Chương 30: Cuối cùng và Duy nhất (2)
— Chương 31: Cuối cùng và Duy nhất (3)
— Chương 32: Hãy nghĩ rằng đây là một chuyến đi dã ngoại (1)
— Chương 33: Hãy nghĩ rằng đây là một chuyến đi dã ngoại (2)
— Chương 34: Hãy nghĩ rằng đây là một chuyến đi dã ngoại (3)
— Chương 35: Kẻ trăng hoa của Thần quốc (1)
— Chương 36: Kẻ trăng hoa của Thần quốc (2)
— Chương 37: Kẻ trăng hoa của Thần quốc (3)
— Chương 38: Nôn nao nôn nao (1)
— Chương 39: Nôn nao nôn nao (2)
— Chương 40: Nôn nao nôn nao (3)
— Chương 41: Chạy trốn khỏi Hoàng cung, Số 1 (1)
— Chương 42: Chạy trốn khỏi Hoàng cung, Số 1 (2)
— Chương 43: Chỉ sống hai lần (1)
— Chương 44: Chỉ sống hai lần (2)
— Chương 45: Chỉ sống hai lần (3)
— Chương 46: Chỉ sống hai lần (4)
— Chương 47: Chỉ sống hai lần (5)
— Chương 48: Hoàng tử không ngủ (1)
— Chương 49: Hoàng tử không ngủ (2)
— Chương 50: Ở Đế quốc, ma thú đối với con người (1)

51-100:
— Chương 51: Ở Đế quốc, ma thú đối với con người (2)
— Chương 52: Ở Đế quốc, ma thú đối với con người (3)
— Chương 53: Không để lỡ mất (1)
— Chương 54: Không để lỡ mất (2)
— Chương 55: Không để lỡ mất (3)
— Chương 56: Frédérique Riester (1)
— Chương 57: Frédérique Riester (2)
— Chương 58: Frédérique Riester (3)
— Chương 59: Frédérique Riester (4)
— Chương 60: Cứ để họ tận hưởng (1)
— Chương 61: Cứ để họ tận hưởng (2)
— Chương 62: Cứ để họ tận hưởng (3)
— Chương 63: Cứ để họ tận hưởng (4)
— Chương 64: Lãnh địa của Đại Công tước phương Bắc (1)
— Chương 65: Lãnh địa của Đại Công tước phương Bắc (2)
— Chương 66: Lãnh địa của Đại Công tước phương Bắc (3)
— Chương 66: Lãnh địa của Đại Công tước phương Bắc (3)
— Chương 67: Trên thế gian này không có Thần vật nào xấu cả (1)
— Chương 68: Trên thế gian này không có Thần vật nào xấu cả (2)
— Chương 69: Trên thế gian này không có Thần vật nào xấu cả (3)
— Chương 70: Trên thế gian này không có Thần vật nào xấu cả (4)
— Chương 71: Miễn không phải mình là được (1)
— Chương 72: Miễn không phải mình là được (2)
— Chương 73: Miễn không phải mình là được (3)
— Chương 74: Miễn không phải mình là được (4)
— Chương 75: Quan sát lớp học (1)
— Chương 76: Quan sát lớp học (2)
— Chương 77: Danh dự của Hiệp sĩ và câu chuyện lãng mạn tuổi trung niên (1)
— Chương 78: Danh dự của Hiệp sĩ và câu chuyện lãng mạn tuổi trung niên (2)
— Chương 79: Danh dự của Hiệp sĩ và câu chuyện lãng mạn tuổi trung niên (3)
— Chương 80: Danh dự của Hiệp sĩ và câu chuyện lãng mạn tuổi trung niên (4)
— Chương 81: Danh dự của Hiệp sĩ và câu chuyện lãng mạn tuổi trung niên (5)
— Chương 82: Danh dự của Hiệp sĩ và câu chuyện lãng mạn tuổi trung niên (6)
— Chương 83: Để bị gọi là một ác nữ (1)
— Chương 84: Để bị gọi là một ác nữ (2)
— Chương 85: Để bị gọi là một ác nữ (3)
— Chương 86: Bóng ma của Pas de trois (1)
— Chương 87: Bóng ma của Pas de trois (2)
— Chương 88: Bóng ma của Pas de trois (3)
— Chương 89: Bóng ma của Pas de trois (4)
— Chương 90: Anh có một bí mật (1)
— Chương 91: Anh có một bí mật (2)
— Chương 92: Anh có một bí mật (3)
— Chương 93: Phản tác dụng (1)
— Chương 94: Phản tác dụng (2)
— Chương 95: Phản tác dụng (3)
— Chương 96: Vương tộc phản công (1)
— Chương 97: Vương tộc phản công (2)
— Chương 98: Vương tộc phản công (3)
— Chương 99: Vương tộc phản công (4)
— Chương 100: Mục tiêu (1)

101-150:
— Chương 101: Mục tiêu (2)
— Chương 102: Mục tiêu (3)
— Chương 103: Mục tiêu (4)
— Chương 104: Mục tiêu (5)

Bookmark(0)

No account yet? Register