Khi Nam Thứ Phản Công

Posted on by

Synopsis/Giới thiệu nội dung:

Trong quyển tiểu thuyết lãng mạn kỳ ảo (Romance Fantasy) mà em gái tôi đọc,
Tôi đã xuyên vào nhân vật nam thứ mà không phải nam chính.
Nếu tôi nhớ không lầm, tên này sẽ bước vào chiến trường trong tương lai,
Ngay từ đầu, đây là nhân vật được định sẵn sẽ chết thay cho nam chính.

Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ tránh xa các nhân vật chính,
Sống yên ổn, để sau này được về nhà.

Hai người cứ việc diễn lãng mạn (Romance) đi nhé!
Tôi sẽ chỉ xin chút kỳ ảo (Fantasy) thôi!

Table of Contents/Mục lục:

Chương 1-50

— Chương 1: Màn hạ cánh của một người (1)
— Chương 2: Màn hạ cánh của một người (2)
— Chương 3: Màn hạ cánh của một người (3)
— Chương 4: Flume Ride (1)
— Chương 5: Flume Ride (2)
— Chương 6: Flume Ride (3)
— Chương 7: Tin tức về cô ấy (1)
— Chương 8: Tin tức về cô ấy (2)
— Chương 9: Đệ nhất Giảng viên của Hoàng đế Cung (1)
— Chương 10: Đệ nhất Giảng viên của Hoàng đế Cung (2)
— Chương 11: Vị khách bé nhỏ (1)
— Chương 12: Vị khách bé nhỏ (2)
— Chương 13: Vị khách bé nhỏ (3)
— Chương 14: Vị khách bé nhỏ (4)
— Chương 15: Gia tộc Công tước đáng nghi (1)
— Chương 16: Gia tộc Công tước đáng nghi (2)
— Chương 17: Gia tộc Công tước đáng nghi (3)
— Chương 18: Gia tộc Công tước đáng nghi (4)
— Chương 19: Tại sao lại xuất hiện ở đó (1)
— Chương 20: Tại sao lại xuất hiện ở đó (2)
— Chương 21: Tại sao lại xuất hiện ở đó (3)
— Chương 22: Cầm lái (1)
— Chương 23: Cầm lái (2)
— Chương 24: Cầm lái (3)
— Chương 25: Chương trình giảng dạy của Kiêu hãnh và Định kiến (1)
— Chương 26: Chương trình giảng dạy của Kiêu hãnh và Định kiến (2)
— Chương 27: Chương trình giảng dạy của Kiêu hãnh và Định kiến (3)
— Chương 28: Chương trình giảng dạy của Kiêu hãnh và Định kiến (4)
— Chương 29: Cuối cùng và Duy nhất (1)
— Chương 30: Cuối cùng và Duy nhất (2)
— Chương 31: Cuối cùng và Duy nhất (3)
— Chương 32: Hãy nghĩ rằng đây là một chuyến đi dã ngoại (1)
— Chương 33: Hãy nghĩ rằng đây là một chuyến đi dã ngoại (2)
— Chương 34: Hãy nghĩ rằng đây là một chuyến đi dã ngoại (3)
— Chương 35: Kẻ trăng hoa của Thần quốc (1)
— Chương 36: Kẻ trăng hoa của Thần quốc (2)
— Chương 37: Kẻ trăng hoa của Thần quốc (3)
— Chương 38: Nôn nao nôn nao (1)
— Chương 39: Nôn nao nôn nao (2)
— Chương 40: Nôn nao nôn nao (3)
— Chương 41: Chạy trốn khỏi Hoàng cung, Số 1 (1)
— Chương 42: Chạy trốn khỏi Hoàng cung, Số 1 (2)
— Chương 43: Chỉ sống hai lần (1)
— Chương 44: Chỉ sống hai lần (2)
— Chương 45: Chỉ sống hai lần (3)
— Chương 46: Chỉ sống hai lần (4)
— Chương 47: Chỉ sống hai lần (5)
— Chương 48: Hoàng tử không ngủ (1)
— Chương 49: Hoàng tử không ngủ (2)
— Chương 50: Ở Đế quốc, ma thú đối với con người (1)

Chương 51-100

— Chương 51: Ở Đế quốc, ma thú đối với con người (2)
— Chương 52: Ở Đế quốc, ma thú đối với con người (3)
— Chương 53: Không để lỡ mất (1)
— Chương 54: Không để lỡ mất (2)
— Chương 55: Không để lỡ mất (3)
— Chương 56: Frédérique Riester (1)
— Chương 57: Frédérique Riester (2)