A Gróf Család Szemétje – 56. fejezet: Épp gondolkodik (4. rész)

Cale úgy érezte, hogy minden szem rászegeződik, ahogy felállt.

Éljenzett Witira-nak, miután látta, hogy repülni küldte Toonka-t, de sürgetően kieresztette a pajzsát, mert nem akarta, hogy a lovagok megsérüljenek.

Emiatt, a pajzs belseje Cale felé alakult ki a lovagok helyett. Hála az égnek, a lovagok nem sérültek meg, de véletlenül megmentette Toonka-t.

Cale nyugodtnak látszott, ahogy felállt, de a lábai elzsibbadt a hosszú guggolástól.

– Oh – Cale a szemöldökét ráncolta, ahogy felállt. Megingott, mivel a lábai elzsibbadtak.
– Ifjú Cale mester!

Amiru döbbent arckifejezéssel sietett oda. Paseton, aki szintén döbbent volt, megragadta Cale karját. Viszont Cale félrelökte Paseton-t és egyenesen felállt.
Amiru arcán sürgető kifejezés ült, ahogy Cale-hez sietett.

– Ifjú Cale mester! Nem kellett volna az erejét használnia! Miért tette?

Miért? Nem, mintha Cale akarta volna.

Viszont összekuszálná a dolgokat, ha a nyomozó csapat megsérülne. Cale-nek hála, ez csak egy kis probléma volt, de ha Toonka miatt megsérülnek a terület lovagjai, akkor a dolgok sokkal nagyobbá váltak volna. Cale nem hagyhatta ezt, mivel Toonka-nak időben vissza kellett térnie a Whipper Királyságba.

’Különben kudarcot vallok.’

Amiru aggodalommal és csalódással vizsgálta meg Cale-t.

– És miért ilyen ázott? Jól van? Még mindig gyógyul, mi lenne, ha megfázna? Ifjú Cale mester! Maga tényleg!

Amiru szavaitól Paseton és Witira összerezzentek. Ez kifejezetten Witira-ra volt igaz, aki beharapta az ajkát, és ő is megvizsgálta Cale-t. Felidézte, ahogy a farka korábban eláztatta Cale-t, és a férfi arcán ülő kifejezésre gondolta, amikor felnézett korábban guggolás közben.

Ebben a pillanatban, Cale elkezdett hármójukhoz beszélni. A hangja lassú volt és látszólag fáradt: – Nincs ez rendben, hiszen senki nem sérült meg?

A hangjából hiányzott minden melegség, mintha bosszús lenne. Biztosan bosszús volt. Az ázott ruhái nem voltak kényelmesek, és távol akart kerülni a problémásaktól és végre lepihenni.

Paseton lehajtotta a fejét, miközben Witira körbe nézett. Látta a partvonalat, amit néhány pillanattal korábban pusztított el, és ismét beleharapott az ajkaiba. Amiru tétovázott egy pillanatra, mielőtt megszólalt:
–… Ifjú Cale mester, valóban nehéz megérteni magát. Nagyon nehéz.

Cale csak elhallgatott, miután látta, hogy a téren történt incidenshez hasonló szituáció készül kialakulni. Minden annyira idegesítő volt.

Amiru elfordult Cale-től, és a két Bálna Törzs taghoz fordult. A tekintete feléjük nyugodt, de mérges volt.

– És maguk kik?

Ez a terület Roan Királyság része volt, de a családjának a birtoka. Amiru-nak esze ágában sem volt, hogy elengedjen egy ilyen incidenst az Ubarr régióban megtörténi, mint ami most lezajlott.

– És Bob – Amiru élesen nézett Toonka-ra, aki kifejezéstelenül állt oldalt – Ki maga?

Egyikük se válaszolt Amiru kérdéseire. Úgy tűnt, hogy Toonka aggódik valami miatt, míg Paseton azon gondolkodott, hogy mit mondjon. Ami Witira-t illeti, csak lehajtotta a fejét azután, hogy látta, mit tett.

Ekkor hallott Amiru egy hangot:

– Hapci!
Cale orra viszketett, és ettől tüsszentett. Hátra fésülte a haját, ami az arcába hullott, mielőtt felnézett. Nem érdekelte semmi a szeme előtt, figyelmen kívül hagyta a pillantásokat, amiket kapott, mielőtt normálisan megszólalt:
– Előbb menjünk vissza.

Senki sem tudott nemet mondani neki.

***

Cale elmagyarázta a helyzetet, mielőtt távozott Amiru birtokáról, és a háta mögötti három emberre nézett. Witira, Paseton és Toonka. Aztán belenézett Amiru szemeibe, aki mögöttük jött ki.

Ő Cale-re nézett, mielőtt szigorúan megszólította Toonka-t: – Holnapig távoznia kell. Hálásnak kell lennie, hogy az egyetlen büntetés, amit kap, hogy kitiltjuk a területünkről.

Amiru követelte, hogy Toonka elhagyja a területét holnapig. Azért, mert egyértelművé vált, hogy nem halász volt, illetve, hogy ő okozta a harcot.

– Önök ketten is hasonló büntetésben részesülnek, hogy még több problémát okoznak a területemen.

A Bálna testvérek nyugodt arccal hajoltak meg Amiru-nak. Cale figyelte a testvérpárt, akik elrejtették, hogy rokoni kapcsolatban álltak a Bálna Királlyal, mielőtt elfordította a fejét.

– Ifjú Cale mester, úgy látszik meg fog fázni, kérem, menjen be.
– Bemegyek.

Amiru tekintete ismét szigorúvá vált, ahogy visszafordult Toonka-hoz: – A nagylelkűségünket ilyen cselekedetekkel hálálta meg.

Cale gyengéden szólalt fel: – Ezért tiltja ki.

Toonka száműzetése. Ezt mondta Cale Amiru-nak, hogy tegye meg.

– Ifjú Cale mester, ön tényleg…

Amiru hallotta Paseton-tól, hogy Cale hogyan mentette meg, ahogy azt is, hogy nem Cale hibája volt, csak belerángatták a dologba.

– Ifjú Amiru kisasszony, nem volt nagy dolog.

Cale arcán gyengéd kifejezés ült.

 Nem azt kérdezted, hogy le tudom-e győzni Toonka-t?

Mint általában, Cale figyelmen kívül hagyta a Fekete Sárkányt.

Miután többször is elmondta Amiru-nak, hogy jól van, Cale Toonka felé fordult. Toonka is Cale-re meredt. Toonka arcán üres kifejezés ült már egy ideje, nem, egy bonyolult kifejezés.

Ősi erő.

Ez volt az egyetlen olyan erő, amelyet nem-mágusok, akik a fizikai erőre koncentráltak, elfogadtak, mint erőt. Azért, mert áldásként tekintettek arra, hogy valakinek az ereje generációkon át öröklődött.

Cale mindenfajta érzelem nélkül nézett Toonka-ra.
Ő egy őrült fattyú volt, aki végül hőssé vált, de az önpusztítás jeleit is mutatta az 5. kötetben.

A Bálnák odamentek Cale-hez, és Witira aggodalmasan megkérdezte:

– Tényleg rendben van, hogy Önnel megyünk?
– Nem mintha lenne hova menniük. Tudok adni helyet az éjszakára.

Cale felszállt a hintóra, és ráparancsolt a Bálna testvérpárra, hogy kövessék. Aztán becsukta a kocsi ajtaját, és elgondolkodott.

Legalább Toonka visszatér Whipper Királyságba.

Cale, nem, Kim Rok Soo stílusa volt, hogy nem alakít ki mély kapcsolatot valakivel, akivel nem tudott kommunikálni. Ez különbözött attól, mint hogy elkerül valakit, mivel bonyolulttá válhattak a dolgok.

’Kapcsolatba kell lépnem a korona-herceggel?’

Hogyan reagálna a korona-herceg, ha Cale azt mondaná, hogy vissza kellene venniük a mézzel telt kaptárt, amely Whipper Királyságban maradt? Számítani tudott a korona-herceg reakciójára, mivel hasonló emberek voltak.

A korona-herceg nagyon boldog lenne.
Cale arról álmodott, hogy visszahozza azt a kaptárt, és a jövőben nyugodt életet él.

Cale-nek üdvözölnie kellett megbízott Hans komornyikot, Beacrox-ot, a Kapitány Helyettest, a tíz Farkas gyermeket, Ont, Hon-t, amint hazatért.

Hans eredetileg normálisan közelítette meg Cale-t, mielőtt leesett az álla a Bálna testvéreket látva. Aztán gyorsan összeszedte magát, és ismét megindult Cale-hez.

– Ifjú Cale mester, jól van? Hallottam, hogy mi történt.
– Jól vagyok. Oh, és mutass nekik szobát.

Cale odalökte a Bálna testvérpárt Hans-nak, mielőtt Beacrox-hoz fordult volna. Beacrox, aki kifogástalanul öltözött, mint mindig, összeráncolta a szemöldökét, amint Cale-re nézett. Látva, hogy Cale egy roncsnak tűnt a sziklaporral és száradt tengervízzel, Beacrox Maes felé fordult, és megszólalt:

– Melegíts vizet.
– Igenis – Maes nyugodtan válaszolt, mielőtt Cale-hez lépett – Ifjú mester-nim, hallottam, hogy belerángatták egy harcba, és majdnem megsérült.

Cale Maes felé nézett, illetve a többi Farkas gyermekre, akik őt nézték, és közönyösen válaszolt:

– Egyáltalán nem. Esélytelen volt, hogy megsérüljek.
–… Értem.

A rendkívül élénk és tiszta Farkas gyermekek nyugodtak voltak, a szokásos énjükkel ellentétben. Cale csak félre söpörte ezt, és tovább nézte a gyerekeket, akik gyorsan elsiettek, hogy fürdővizet melegítsenek, mielőtt visszafordult Beacrox-hoz.

Beacrox azonnal megszólalt, ahogy szemkontaktust teremtettek: – Ifjú mester-nim, kérem, fürödjön le előbb.

Cale látta, hogy Beacrox nem tudja elviselni Cale piszkosságát, így csak bólintott. Megpróbált elmenni a fürdőbe, de egy hang szólította meg:

– Ifjú mester-nim.
– Tessék?

Paseton és Witira volt az. Paseton szólt Cale után, de Witira szólalt meg előbb:
– Meglátogathatjuk, miután lepihent egy kicsit?

A Bálna Király. Mivel ők a gyermekei voltak, ők ketten technikailag egy rangon voltak a királyság királyi családjával. Ellenben, ők ketten most rejtegették a tényt, hogy kapcsolatban voltak a Bálna Királlyal. Őszintén beszélve, semmi ok nem volt rá, hogy titkolják. Nem mintha az emberek tudnák, hogy ők fenségek voltak. Ritka volt olyan embert találni, aki egyáltalán tudott a Bálna emberek létezéséről.

– Jöjjenek holnap.

Cale kurtán válaszolt, mielőtt megfordult. Hallotta a Fekete Sárkány hangját a fejében. A Fekete Sárkánynak sok mondanivalója volt már régóta.

 Tüsszentettél! Képes leszel ma éjjel mozogni? Nem kellene pihenned? Miért vagy annyira gyenge, hogy aggódnom kell miattad? Ember! Ez annyira idegesítő!

’Én vagyok ideges.’

Cale úgy döntött, hogy előnyére kihasználja a tényt, hogy senki nem hiszi el, hogy teljesen egészséges lenne. Mindenkinek elmondta, hogy éjjel ne jöjjenek be, mivel pihenésre volt szüksége, mielőtt a Fekete Sárkányhoz szólt:

– Mehetünk.
–… Egyelőre hallgatok.

On és Hong elbúcsúztatta őket, ahogy Cale a Fekete Sárkánnyal az Ubarr szigetek felé tartottak.

Ma volt a nap, hogy meg kellett hosszabbítania az örvények életidejét, hogy még egy évig kitartsanak.

 Nem értem, hogy miért csinálod ezt, amikor nem vagy jól. Az én értelmes sárkány agyam ezt nem tudja megérteni.

Cale közönyösen válaszolt a morgolódó 4-évesnek: – Ma meg kell történnie.

A régió mágusai holnap érkeznének, ami megnehezítené a mozgást. Még ma gondoskodnia kellett arról a pocsolyáról és az örvényről.

Cale látta, hogy a központi szigeten a lámpák még mindig világítottak, és egy távolabbi szigeten landolt. Ezen a helyen volt a második legerősebb örvény, ami most már a legerősebb lett.

– Ha – megeresztett egy sóhajt.
 Miért úszkál itt az a tapló? Várjunk, miért van a balfácán egyáltalán itt? Nem értem.

Cale hallotta a Fekete Sárkány aggodalmas hangját. Nem volt senki a szigeten, amelyen Cale és a Fekete Sárkány landolt. Viszont, volt valaki az örvényben, amely a sziget előtt volt.

Az örvény annyira viharos volt, hogy lehetetlen lett volna látni a levegőből, hogy ki az.

– Biztosan egy elmebeteg.

Sötét éjszaka volt, ahogy a Hold éppen befejezte a ciklusát. Ezt látva Cale Toonka-ra gondolt, aki egy ilyen éjjelen ugrott bele az örvénybe. Tudni akart, hogy az az őrült alak mit gondolhatott.

Ebben a pillanatban, Toonka kiugrott az örvényből és a szigetre sietett.

– Tudtam! Tudtam! – Cale-en tartotta a tekintetét, ahogy közelebb ért – Tudtam, hogy nem csak egy egyszerű ember. Tudtam, hogy egy erős ember szagát éreztem a közelben. Mágus vagy? Hogy repültél az égen?

Toonka szemei remegni kezdtek, miután kimondta a ’mágus’ szót. Az volt a terve, hogy megküzd Cale-el, ha mágus volt, és megöli, ha gyenge. Toonka olyasvalaki volt, aki méregnek tekintette a mágusokat ezen a világon. Tovább gyorssétált Cale felé.

– Figyelmen kívül hagysz, mivel egy díszesnadrágos mágus vagy? Hm?

Toonka látta, ahogy Cale megereszt egy sóhajt. Cale felé pillantott, mielőtt közönyösen válaszolt:
– Gondolkodom.

Cale azon gondolkodott, hogyan gondoskodjon erről az idiótáról: ’A helyére tegyem vagy használjam?’

Ezen gondolkodott Cale. Figyelte Toonka-t, aki látszólag oda akart rohanni és megtámadni.

– Mi, arról gondolkodsz, hogy figyelmen kívül hagysz?

Cale befejezte az elmélkedést abban a pillanatban, hogy Toonka kimondta a végső szavait. Aztán rögtön cselekedett.

’Legyen mindkettő.’

Bumm!
– Ugh!
Toonka, aki nem volt felkészülve, elrepült és a vízben landolt. Az örvény körbe vette Toonka testét.

– Mi folyik itt?

Toonka, akinek magas mágia-rezisztenciája volt, nehéznek érezte az ellenállást a szélnek. A végtelenül örvénylő szél és a tengeri víz beszippantotta Toonka-t, mint egy mocsár.

Cale örvényeket készített mind a két kezében, ahogy megközelítette Toonka-t.

Placcs. Placcs.
Hallani lehetett Cale lépéseinek a hangját a vízen.

Aztán lenézett Toonka-ra, akit beszippantott a tenger a váratlan támadástól. Mindegy milyen magas volt valaki, mindig volt rá esély, hogy lenézzenek rájuk.

– Mágusoknak nem lehet ősi erejük.

Toonka érezte, hogy a szél körülötte eltűnik, ahogy felnézett Cale-re.

– Bob, egy harcos, mint te, meg kell hogy értse mit értek ezalatt, igaz?

Egy erő, ami öröklődik egy olyan embertől, aki alkotta az erőt.
Toonka halott az ősi erőkről, de ez volt az első alkalma, hogy élőben látott egyet akcióban.

Csendben maradt egy darabig, majd megszólalt: –… Akkor nem vagy mágus?
– Pontosan.

Toonka újabb kérdést tett fel Cale kemény, azonban rendkívül tiszta válaszát hallva: – Honnan tudsz a nem-mágus frakcióról?

Toonka minden egyes találkozással egyre különösebbnek találta ezt a nemest.
’Igen. Ő egy furcsa típus.’

Ezt a nemest nem érdekelte, hogy nem beszél hivatalos formában vele. Keményen dolgozott, hogy másokat megmentsen, amikor beteg volt. Ráadásul ő volt az a dilis, akit körbe lengett egy erős ember szaga, még úgy is, hogy ő maga nem volt erős.

Valaki, aki folyamatosan újabb furcsa erőkkel hozakodott elő minden alkalommal, amikor találkoztak. Valamint, olyasvalaki volt, aki megpróbálta megmenteni őt.

Toonka először találkozott egy ilyen emberrel.
Viszont Cale következő szavai ismét ledöbbentették Toonka-t.

Cale nem válaszolt Toonka kérdésére. Helyette feltette a saját kérdését: – Elgondolkoztál már azon, hogy elpusztítod a Mágikus Tornyot?

– Mit mondtál? – Toonka szemei elkerekedtek döbbenetében.
Az arckifejezése látszólag az iránt érdeklődött, hogy Cale honnan tudott erről.

Elpusztítani a Mágikus Tornyot. A nem-mágus frakciónak ez volt az egyik célja már a kezdetektől.

Cale tovább folytatta: – Ha ezt tervezed, kérlek, ne rombold le túlságosan.

Toonka öntudatlanul engedte ki a gondolatait: –… Őrült seggfej, miről beszélsz?
– Oh, de minden mágust rúgj ki onnan, kérlek.

Toonka végre megállapításra jutott Cale-ről, miután meghallgatta, amit mondani akart.
Cale elmosolyodott, miközben Toonka-t nézte.

A nem-mágusok, akik megnyerik a Polgárháborút, Whipper Királyságot fellendülésre viszik, mielőtt hamar összeomlana. Habár a természetes ösztönök megdöntötték a józan észként ismert mágiát, a létezés racionalitás nélkül nem több, mint egy állat.

Cale terve volt, hogy átvegye az irányítást az előnyök felett, amiket azok az állatok figyelmen kívül hagytak.

– Úgy tervezem, hogy megveszem a Mágikus Tornyot. Mit gondolsz?

Toonka elmosolyodott, ahogy felnézett Cale-re: – Micsoda őrült seggfej.

Toonka döntésre jutott Cale-ről.

<< Previous Chapter | Index | Next Chapter >></h3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *