A Gróf Család Szemétje – 43. fejezet: Valahogy (1. rész)

Ellenben, a kocsi belseje máris kaotikus volt. Cale Neo-ra nézett, akinek a lábai remegtek és magában csettintett a nyelvével. Neo látszólag kétségbeesett volt és tele aggodalommal. A nemesek nagyhányada kaotikusnak tűnt.

’Venion arca is egy zűrzavar volt.’

Cale visszaidézte Venion Stan arcát, ami kikukucskált pont mielőtt felszállt volna a kocsira. Venion telve volt dühvel.

Ki számított volna erre?

Taylor Stan, a Stan család legidősebb fia, akit félre löktek, kerekesszék nélkül a saját két lábán sétált. Ráadásul a Stan család egyik embere a korona-herceg, Amiru mellett állt. Senki nem várhatott ilyen fejleményeket.

’Képes volt cserélni a Gyógyítás Csillagáért.’

Cale kíváncsi volt, hogy Taylor és Cage mit cseréltek el a korona-herceggel a Gyógyítás Csillagáért, de nem nézett Taylor-ra.

Neo Tolz ott ült remegő lábbal, anélkül, hogy Taylor-ra nézett volna. Ebben a pillanatban Amiru megszólalt:

– Ifjú Taylor mester, a lábai teljesen meggyógyultak?

Az óvatosan feltett kérdés közvetlenül megkérdezte azt, amin mindenki gondolkodott. Taylor elmosolyodott, ahogy válaszolt.

– A mennyek áldása volt. Teljesen meggyógyult.
– Gratulálok.
– Nagyon szépen köszönöm.

Khm, m.
Neo Tolz megeresztett néhány hamis köhintést, mielőtt oda-vissza pillantott volna Taylor arca és lába között. Aztán óvatosan megszólalt.

– Ifjú Taylor mester, visszatár a Márki birtokára most, hogy a lábai meggyógyultak?

A legnagyobb ok, amiért Taylor-t félre tették, hogy a lábai lebénultak. Neo és a többi nemes valószínűleg kíváncsi volt, hogy Taylor visszatér-e a birtokra, hogy ismét harcoljon az az örökösi helyért.
Különösen, mert Neo egyike volt Venion talpnyalóinak.

Taylor Neo-ra nézett, és megszólalt:
– Visszatérni?

Gyengéd hang volt, de határozottság és ridegség volt Taylor hangjában elrejtve Neo felé.

– Mindig is az volt az otthonom. Nem egyértelmű, hogy én oda tartozom?

Neo még jobban megborzongott Taylor hangjának ridegségétől. Ellenben Cale úgy döntött, hogy egyikükre se néz. Cale olyakor látta Taylor tükröződését az ablakon.

Természetesen Taylor nem tette nyilvánvalóvá másoknak, úgy téve, mintha Cale-hez hasonlóan ő is csak nézne ki az ablakon.

Cale ki tudta olvasni az üzenetet, amit Taylor próbált neki küldeni, amikor a szemeik találkoztak.

’Ifjú Cale mester! Mindent el akarok mondani önnek! Ez egy nagyon érdekes történet!’

Cale higgadt, azután is, hogy látta Taylor csillog tekintetét. Cale csak remélte, hogy Taylor veszi át a Márki pozícióját és megakadályoz minden bántalmat, ami a területén történik.

Ezért nem akart Taylor-ral beszélni. Ellenben a lehetőség hamarosan megcsillant, hogy Taylor és Cale tudjon beszélgetni.

– Khm, akkor én most kilépek.

Ahogy a kocsi megérkezett a Dicsőség Köztér elé, Neo Tolz kisietett a kocsiból, hogy távol kerüljön tőlük. Mivel egyértelművé tette, hogy Venion-nal dolgozik, ez egy elég kínos hely volt számára. Valószínűleg rögtön jelenti akarta Taylor jelenlegi helyzetét Venion-nak.

– Ifjú Cale mester, visszajövök ifjú Eric mesterrel.

Amiru aggódott, hogy Cale elkezdene valamit, ha belefutna a többi északkeleti nemesbe, akik éppen Eric és Gilbert kocsijában utaztak, és egyedül távozott, hogy odavigye Eric-et és Gilbert-et.

’Semmi nem fog történni, mivel ifjú Taylor mester és ifjú Cale mester nincsen semmilyen viszonyban. Ifjú Cale mester személyiségét nézve, nem fog beszélgetést kezdeményezni senkivel.’

Erre gondolt Amiru, ahogy gyorsan elment megkeresni Eric-et és Gilbert-et.

Ennek lett az eredménye, hogy Cale megkapta Taylor ragyogó mosolyát.

– Végre csak mi ketten maradtunk.

Ez olyasmi volt, amit Cale nem akart hallani. Az érzéseit kimutatta az arcán is, de Taylor látszólag viccesnek találta. Taylor csendesen nevetett, mielőtt egy egyeneset dobott volna Cale-nek.

– Meggyógyult a lábam azzal, hogy megígértem, hogy a Márki birtok feje leszek.
– Hűséget ígért?
– Nem. Egyezséget kötöttem.

Cale bólintott.

– Az jó. Gratulálok a meggyógyult lábaihoz.

Cale aztán elfordult Taylor-tól, mintha nem lenne más mondandója. Taylor ezt a reakciót nagyon illőnek találta Cale személyiségéhez, és elővett a zsebéből egy kis borítékot, és odaadta Cale-nek.

– Ez az alkunk tartalma.
–… Nincs rá ok, hogy nekem adja ezt.

Cale-nek higgadt arckifejezése volt, és Cale válaszolt.

– Jobb lenne Önnek, ha tudná, ifjú Cale mester.

Aztán újabb egyenest dobott Cale-re.

– Cage-t kiközösítik.
– Azért, mert azt csinálja, amit akar?
– Igen. Nagyon boldog.

Cage végre elkezdte járni az őrült papnő útját. Mostantól úgy fog fejlődni, mint a kiközösített papnő, akit mások bátor papnőként látnak mások, mint a regényben.

– Az jó.

Cale látta, ahogy Taylor boldogan bólogat a szavaira. Taylor aztán a szemöldökét ráncolta, mintha az érzései váratlanul ellene mennének, mint egy örvény, és megszólalt.

– Ez csak a kezdet. Győzedelmeskedni fogunk. Igaz, ifjú Cale mester?

’Miért von bele engem is a győzelmükbe?’

Cale kíváncsi volt erre, de úgy döntött, hogy egyelőre válaszol a kérdésre.

– Győzedelmeskedni fognak.
– Nagyon szépen köszönöm. Akkor én szállok le először.

Taylor felállt, és lenézett a lábaira, mielőtt elköszönt volna Cale-től, és leszállt volna.

– Mi hárman együtt ihatnánk, miután győztünk.
– A Henituse bor nagyon ízletes.

Taylor végre kinyitotta a kocsi ajtaját Cale szavaira és távozott. Cale azonnal kinyitotta a borítékot, amint egyedül maradt.

Aztán széttépte.

– C.
Finoman csettintett a nyelvével, és a belső zsebe mélyére tette a jegyzetet. Tényleg volt egy titok a korona-herceg születése körül. Cale megrázta a fejét, és kilépett a kocsiből.

– Cale.

Cale elfordította a fejét Eric hívására. A válla mögött látta a teli Dicsőség Közterét.

– Ifjú Cale mester, menjünk. A mi sorunk belépni a köztérre.

A regényben Choi Han kíváncsi volt ezekre az emberekre, akiknek magasabb helye volt, mint az átlagos polgároknak a királyságban. Ma Cale ugyanarra a helyre fog menni. Ellenben, ő még mindig a legalján volt a királyi családhoz és a királyi szolgákhoz képest.

Cale a harangtorony felé nézett a köztér bejáratánál. A harangtornyon volt egy hatalmas óra.

A jelenlegi idő 8:25. Ez volt az időpont, amikor a nemesek és a királyi szolgák belépnek. A lovagok elkezdték megakadályozni, hogy még több polgár lépjen be, hogy helyet biztosítsanak a nemeseknek.

– Menjünk.

Cale maga elé lökte Eric-et és a többieket, és megindult. Az összes embert látta a köztéren, ahogy közelebb ért. Olyan sok ember volt, hogy nem tudta megmondani, hogy hányan voltak jelen. Ellenben, nem voltak annyira zsúfoltan, mint a szardíniák. Ilyen nagy volt a Dicsőség Köztere, és az a tény is segített, hogy a korona korlátozta az emberek számát. Erre válaszul, néhány ember a köztér környékén lévő boltokban voltak, és az épületek tetején a közelben, hogy megpróbálják meglesni a király ünneplését.

– Ifjú Cale mester, ez az első alkalma a Dicsőség Közterén?

Cale kényelmesen bólintott Gilbert kérdésére.

– Igen. Futólag áthaladtam rajta a kocsimmal, de ez az első alkalmam, hogy látom az egészet.

Cale körbepillantott a köztéren, ahogy ezt mondta.

Egy teázó Délre.
Egy fogadó Nyugatra.
Egy virágüzlet Keletre.
A Keramikus Szövetség épületének teteje Északra.

Ezek voltak azok a helyek, amelyekre Cale koncentrált, ahogy körbenézett.

– A köztér egészen hatalmas.

Cale ellenőrizte a mágikus bombák helyzetét. Ezzel egy időben a déli szökőkút felé pillantott. Egy fiatal fiú lobogtatott egy zászlót, mintha próbálta volna üdvözölni a királyt. Ez a fiatal fiú Lock volt.

’A dolgok úgy mennek, ahogy elterveztük.’

Cale tudta, hogy Choi Han és a Fekete Sárkány most őt nézhetik, és a Harang Torony felé nézett.

Jelenleg 8:30 volt.

– Most megnyitjuk az utat.

A lovagok bezárták az összes bejáratokat, hogy a nemeseket be tudják engedni. Ezzel egy időben Cale csettintett az ujjaival.

Csitt.
Ez egy egyszerű kézmozdulat volt, amit senki nem kérdőjelez meg.

Lock eltűnt, amint ez megtörtént. Eljött az ideje, hogy megkeressék az elrejtett dolgokat. Persze erre egyáltalán nem volt szükség.

’A válasz majd megjelenik 9:01-kor.’

Ellenben ez könnyebb volt, ha már előre tudták a választ. Ráadásul, mivel Cale-nek nem kellett mozdulnia, rendben volt, hogy az elrejtett tárgyakat keressék.

– Mindenki, kérem, foglaljanak helyet itt.

Az üléseket úgy rendezték el, hogy mindenkinek a neve szerepelt egy meghatározott helyen. A király és a királyi család még nem volt a téren. Még a korona-herceg, aki a nemesekkel érkezett, sem volt kint még.

Cale megérkezett a helyére, és összeráncolta a szemöldökét.

– Úgy tűnik, hogy mi lépten nyomon egymásba botlunk, ifjú Cale mester.
– Nagyon úgy tűnik, ifjú Taylor mester.

Ugyanolyan volt, mint a lakomán. Cale leült Taylor mellé, és lenézett az emelvény alatti emberekre. Aztán a Harang Torony felé nézett.

Felidézte a történetet a könyvből.


A legmagasabb hely, ahogy leírta az „Egy Hős Születése”, a Harang Torony tetején volt. Cale üresen meredt tovább arra a helyre.

Egyetlen hely, ahol Choi Han képes volt bombát találni a regényben, nem volt a helyek között ez alkalommal. Már így is rengeteg változás volt a történetben.

Ellenben, legalább nem lesz senki, aki meghal az épületek összedőlése miatt, a regénnyel ellentétben.

A Manna Zavaró Tárgy a Harang Torony alatt volt elásva.

A jelenlegi idő 8:40. Cale balra fordult, miután hallotta Eric hangját.

– Cale. Maradj nyugton. Rendben?
– Hyung-nim.

Eric nyugtalan lett, miután hallotta Cale hangtónusát, amivel megszólította. Cale, aki régen élvezte a díszes ruhák viselését, és mutogatni őket, egészen 2 évvel ezelőttig, váratlanul fekete ruhákat viselt, és teljesen más viselkedéssel volt.

– Nagyon nyugton fogok maradni ma. Semmit sem tervezek csinálni.

Eric-et elragadta Cale hangja, és önkéntelenül bólintott. Cale látszólag elégedett volt a reakcióval, ahogy nevetett és ismét az órára nézett.

8:45. Hallotta a Fekete Sárkány hangját. A sárkány őt nézte, ahogy azt Cale várta.

¬ 15perc van hátra.

A sárkányok tényleg mindenre képesek voltak. Nem volt semmi, amire a mágiájuk ne lett volna képes. Cale magában megdicsérte a Fekete Sárkányt, ahogy felállt a helyéről.

– A Crossman család csillagai, a mi királyi családunk, most belépnek!

Ez alkalommal csak egy bejáratot nyitottak meg a térre. A korona-herceg vezette, a második és harmadik herceg az oldalán voltak, és a másik hercegek és hercegnők mögöttük jöttek.

Egy csapat egyén gyönyörű szőke hajjal belépett a térre. Ez volt a királyi család, akiket a Nap Isten megáldott, Roan Királyság büszkeségei.

Woooooooooo-
A polgárok éljenzése betöltötte a teret. Annyira hangos volt, hogy úgy érződött, mintha a föld remegne. Cale emlékezett a Fekete Sárkány szavaira.

’A korona-herceg haja és szeme barna.’

Barna volt a legátlagosabb haj és szem szín. Cale a királyi család felé nézett, és finoman tapsolt. És aztán végre 8:50.

– Őfelsége, Zed Crossman Király, Roan Királyság napja, most belép!

Wooooooooooooooo-

Az egészséges 50 éves király belépett a térre parádés kocsiján. Cale a királyt nézte, mielőtt a tekintete a tér egy másik pontjára szegeződött volna. Látta a virágcserepet a Keramikus Szövetség épületének tetején északon. A jelenlegi idő 8:55.

’Hatástalanították.’

Cale elmosolyodott.

Rosalyn, a Fekete Sárkány, On és Hong most elrejtőzik a téren lévő tömegben.

Zed Király lassan a tér felé közeledett a messzi távolból. Zed Crossman 20 évesen emelkedett királlyá, az előző király váratlan halálát követően. Előnyére használta ki a békeidőt, megölve a testvéreit és megerősítve az erejét a pozíciójában.

Waaaaaaaaaaaaaaaaaa-

A királynak szóló harsonaszó nagyon hangos volt. Zed Király áthaladt a tér bejáratán, és a legmagasabb emelvény felé indult. Cale csak nyugodtan nézte ezt megtörténni.

Ez egy speciális emelvény volt a király számára a Harang Torony előtt.

A király és királyné integetett a tömegnek, mielőtt felmentek volna az emelvényre. A királyné a helye előtt állt, ahogy Zed Király odalépett a mágikus hangerősítőhöz.

Cale ismét az órára nézett.

Jelenlegi idő 8:58.

A Király felemelte a kezét, és az éljenzés lassan elhalt. Végre, amint a köztér teljesen csendbe burkolózott, a király elkezdett beszélni.

– Már 30 éve, hogy ez a király megkapta a Nap áldását, hogy ezen a királyságon uralkodjon.

A király nagyon boldognak tűnt. Sajnálatosan épp 9 óra volt.

– Huh?
Cale hallotta Eric zavarodott hangját.

– Mi az?
Cale aztán Taylor nyugtalan hangját hallotta. Cale nyugodtan felemelte a fejét, hogy a Harang Torony tetejére nézzen.

– Mi?
– Ki az?
– MI folyik itt?

A tömeg mormogása egyre hangosabb lett. Zed Király maga mögé nézett, és aztán a tekintete felsiklott a Harang Tornyon. Cale a Harang Torony tetejére nézett, és elmosolyodott.

Zed Király kiabálni kezdett.
– Ki vagy te?

A lovagok és mágusok a Harang Torony felé tartottak. A polgárok aggódni kezdtek, hogy mi fog történni. Nem volt választásuk. Egy illető jelent meg a Harang Torony tetején, és aztán még több ember kezdett megjelenni a közeli épületek tetején fekete ruházatban.

– Azonnal jöjjön le!
– Mindenki, azonnal fel az épületek tetejére!

Cale hallotta a közeli lovagokat, és a férfi felé nézett, aki a Harang Torony tetején állt fekete ruhában és maszkban. A vérmániás mágus, Redika volt.

’Aggódtam, hogy ez is el fog térni a regénytől.’

Ha Redika nem bukkant volna fel, akkor szüksége lett volna arra, hogy a Fekete Sárkány megfordítsa a manna áramlását a manna bombákból, hogy ezzel keressék meg a rejtőzködő Redika-t, és lehetőség legyen Choi Han-nak megölni.

Cale megkönnyebbült, hogy nem kell ezt tennie, és emlékezett a leírásra a regényben.

Redika kezét befedte vörös-színű manna. Ez a kölyök egyedi volt, hiszen az ember láthatta a mannája színét, még úgy is, hogy mágus volt. Aztán meglendítette a kezét, és bejelentette, ahogy a regényben is.

– Szórakoztatónak kellene, hogy legyen.

Dermesztő hang, amely fémek egymáshoz csikorgatásának hangjához hasonlított, betöltötte a teret. Aztán a vörös manna a kilőtt a tér különböző pontjaira.

Ekkor pont 9:01 volt.

Oooooooooong-

A remegés a Harang Torony alól indult el.

Beeeeep-
Beeeeeeeeep-

Mágikus eszközök kapcsoltak be több helyen is. A vörös manna, amely a robbanó készülékek felé szálltak mágikus bombák belsejében, váratlanul erőtlenné váltak és elkezdtek céltalanul keringeni.

A mannazavarás eredménye volt.

Aztán ez a téren is megtörtént.

Beeeeeeep-

Négy hely kezdett el csengeni a téren.

– Megtaláltam.

Cale csendes hangját elnyomták a mágikus eszközök riasztói.

Valakin, annak a négy riasztónak a területén, mágikus bomba volt.
Ahogy arra Cale számított, a mágikus bombáktól a riasztók olyan hangot adtak ki, mintha hibásak lettek volna.

Cale látta, ahogy Choi Han, Rosalyn és Lock a négy helyre mentek.

10 perc. Még ha képtelenek is lennének a bombákat 10 perc alatt hatástalanítani, még rengetek idejük maradt a bombákat egy hátra eső hegyre vinni, hogy ott robbanjon fel és senki ne sérüljön meg. Rosalyn és a Fekete Sárkány miatt volt ez lehetséges.

¬ Találtam egy embert.

Cale elmosolyodott, miután hallotta a láthatatlan Fekete Sárkány jelentését.

A 10 perc elkezdődött.

<< Previous Chapter | Index | Next Chapter >></h3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *