A Gróf Család Szemétje – 42. fejezet: Nem tudom, én nem tudom (3. rész)

Cale elrejtette a rideg érzést és a remegést, és megkérdezte.

– Szóval?

Ron már épp újra fel akarta venni a jóságos mosolyát az arcára, miután hallotta, hogy az ő kiskutya ifjú mestere a szokásos idegesítő és goromba tónusán beszél, de elnyomta ezt, és megszólalt:

– Szóval, elmegyek embert ölni.
– Hátra hagyod a fiad?
– Igen, uram.
– A róka egy ember?

Cale tudta, hogyan mosolygott bérgyilkos Ron. Egy nagyon halovány mosoly volt, csak az ajka sarkai emelkedtek meg egy kissé. Ettől az embernek, aki Ron-ra nézett, az az érzése támadt, hogy talán jobb lenne, ha egyáltalán nem is mosolyogna. Ron egészen elégedetten válaszolt.

– Így igaz. El kell mennem megölni egy csapat rókát.

De a hangja rideg volt.

– Darabokra tépni őket.

Vagy Ron testét tépik darabokra, vagy a célpontok testét fogják darabokra tépni. A két forgatókönyv egyike lesz.

Cale libabőrös lett a kifejezéstől, „darabokra tépni őket”. Aztán elkezdett elmélkedni.

Ron látta, ahogy Cale egy darabig csak állt ott szó nélkül. A kiskutya ifjú mestere végre megszólalt, miután egy pár alkalommal felsóhajtott.

–… Menj, majd térj vissza.

Ron arcáról eltűnt a mosoly. Cale, aki már alvóruhában volt, lefeküdt az ágra, és tovább beszélt:
– Megmondom Hans-nak, hogy kimenőre mész. Néha küldj jelentést. Tudsz kérni pénzt a Flynn Kereskedő Céhtől a személyazonosító plaketteddel. (Megj.: a „plakett” csak egy tipp, mert angolban „plaque” szót használták, aminek másik jelentései még az „emléktábla, fogkő” is.) És mégis miért hagynád Beacrox-ot egy olyan szemétre, mint én? Felnőtt már. Ki tudja találni, hogy mit akar kezdeni a saját életével.

Cale úgy döntött, hogy kevésbé fog gondolkodni. Nem volt szükség rá, hogy Ron jelenleg Choi Han-nal legyen. Most, hogy Lock képes volt irányítottan őrjöngő állapotba változni, Choi Han rendben lesz Ron vagy Beacrox ereje nélkül.

De Choi Han-nak, és még fontosabban, a békés Roan Királyság Északkeleti régiójáért, Ron-ra egy év múlva szükség volt.

– Ellenben, a szabadságod ideje csak 1 év.

Cale a párnájának dőlt, és folytatta:
– Élvezd a szabadságod.

’Mivel egy év múlva munkám van számodra.’

– Ne sérülj meg, amíg odakint vagy.

Cale kinyújtotta a két lábát, arra gondolva, hogy fantasztikus álmai lesznek az elkövetkező évben. Aztán Ron-ra nézett, és összerezzent.

Az öregember, aki eddig csendben volt, most csendesen nevetett. A rosszindulatú látványtól Cale a takaró alá menekült.

’Mi folyik itt?’

Cale arckifejezése megmerevedett.
Ron tovább nevetett csendesen anélkül, hogy Cale-re nézett volna.

’Azt hittem, hogy ez a kis kölyök egy gazember, de én, Ron Molan, vagyok az, aki egy gazember.’

Mint egy kutya, aki a mesterére néz. Ron arra gondolt, hogy olyan volt, mint egy kutya, és válaszolt. (Megj.: a koreai nyelvben a „gazember” és a „kutya” homofón szavak.)

– Ifjú mester, havonta egyszer jelenteni önnek, elég?
– Igen. Tégy, ahogy jónak látod.

Mint egy bérgyilkos, Ron kinyitotta az ajtót, és mindenfajta zaj nélkül távozott a szobából. Aztán még egy valamit mondott, mielőtt becsukta az ajtót.

– Találkozunk egy év múlva, ifjú mester.

Cale válaszát meg sem várva, Ron becsukta az ajtót. Cale gyorsan elaludt, megkönnyebbülve, hogy egy évre megszabadult Ron-tól.

***

Eljött a hajnal, és hat ember állt Cale előtt. Voltak néhányan, akiket személyesen hívott ide, és voltak, akik Choi Han-on át gyűltek ide.

Cale Rosalyn-ra nézett, és megszólalt:
– Rosalyn kisasszony, a barna haj jól áll Önnek.

Rosalyn nem volt vele tisztában, hogy pontosan mi is fog történni, de megértette a súlyosságát, miután a ’mágikus bomba’ szavakat hallotta, és úgy döntött, segít. Cale is megígérte, hogy segít neki valamiben cserébe.

– Igaz? Úgy gondoltam, hogy ez könnyebbé tenni nekem, hogy bevaduljak.

Rosalyn mágiával barnára festette a haját és a pupilláját is. On és Hong mellette álltak.

– Lock, képesnek kell lenned egy farkas fizikai erejét használni anélkül, hogy átváltoznál, igaz?
– Igen uram. Lehetséges.

Lock is nyugtalanul állt ott. Mellette volt a Fekete Sárkány és Choi Han.

Cale két csoportra osztotta őket. A Fekete Gömböt Choi Han még tegnap elhelyezte, szóval a két csapatnak meg kellett találnia és el kellett intéznie a négy bombát.

– Rosalyn kisasszony és Lock, lesz egy csapat. Choi Han, Sárkány, On és Hong lesznek a másik csapat.

Rosalyn arcán zavarodott kifejezés ült, miután hallotta, hogyan osztotta el Cale a csapatokat. Lock arcán is ugyanilyen arckifejezés ült.

– Mi a helyzet Önnel, ifjú Cale mester?

Choi Han, a Fekete Sárkány, On és Hong válaszolt helyette:

– Cale-nim egy kissé, öhm, a fizikai ereje…
– Gyenge.
– Nincs rá szükségünk.
– Haszontalan.

Oh.
Rosalyn kieresztette a levegőt, és Cale-re nézett. Lock is elég meglepettnek tűnt. Ellenben Cale átadta az eszközöket Choi Han-nak, amiket Billos-tól kért kölcsön, és magabiztosan válaszolt:

– Gyenge vagyok és csak teher lennék. Amúgy is fel kell készülnöm az ünnepségre, ahogy a Nap felkel, szóval nehézkes lenne veletek mennem.

Ki fogják használni azt a kis üresjáratot, amikor az őrök az éjszakai ügyeletről a nappalira váltanak, hogy belépnek arra a területre, ahol a bombák voltak, és elkezdik hatástalanítani őket. Ezt követően, amíg a Fekete Gömb aktiválódik és zavart kelt a mannában, és mindegyiküknek várnia kell az előre meghatározott állomáshelyükön, hogy megfigyeljék a titkos szervezet embereit, és a köztéren a helyzetet.

A születésnapi ünnepség reggel 9 órakor kezdődik.
Cale az órájára nézett, mielőtt ismét hatukhoz kezdett beszélni.

– Akkor rendben, kérlek, dolgozzatok keményen.
Majd hozzátette:
– Ne felejtsétek el visszahozni a hatástalanított mágikus bombákat.

Rosalyn elmosolyodott, majd válaszolt Cale állítására.
– Azt ígérte, hogy egyet nekem ad.
– Természetesen.
– Elégnek kell lennie fizetségként a szolgálataimért.

Egyértelműen elég volt. Cale a terasz felé nézett, amelyet most többet használtak ajtónak, mint terasznak, és kinyitotta az ablakot. A hideg esti levegő betöltötte a szobát, ahogy a hat egyén gyorsan kisietett Cale szobájából a teraszon át.

Néhányan láthatatlan mágiával távozott, néhányan nagy sebességgel. Cale nézte a távozásukat, és arra gondolt, hogy ők mind nagyon erősek voltak.

Most egyedül maradt a szobájában.

Ooooooong-
Cale lassan megsimogatta a hatalmas pajzsot és ezüst szárnyakat, amelyek megjelentek előtte. Még ha valami váratlan is történne, nem fog meghalni, amíg meg volt neki ezt a pajzs.

–… Csak egy kicsit fogok felhasználni az erejéből, ha szükségem van rá.

Cale megpaskolta a pajzsot, ami még szentebbnek tűnt, miután a szív címer belevésődött, és úgy döntött, hogy használni fogja anélkül, hogy észre vennék, ha meg kell tennie.

Cale leült a kanapéra, és elkezdte a pajzs erejének csak a kis erejét használni gyakorlásképp, mielőtt észrevette a tükörben a tükröződést.

’Rendben kell lennie.’

A vérmániás mágus. Azt mondják, hogy ez az ember megőrült a vörös színtől. Ezért a regényben a mágikus megőrült, amikor először meglátta Rosalyn-t, azt mondva, hogy le kell vágni Rosalyn fejét, hogy elvehessék a vörös haját és szemeit.

Cale visszafésülte a haját, ami még élénkebb vörös volt, mint Rosalyn haja, és elgondolkodott.

’Mennyi esély van rá, hogy közel kerülnék ahhoz az elmebeteghez?’

Még ha valami ilyesmi meg is történne, csak meg kell mondania Choi Han-nak, hogy ölje meg. Cale nem aggódott, hogy esetleg levágnák az ő fejét. Cale ellazult és megvárta, amíg Ron jött felkelteni őt. Amint Ron a megszokott időben megjött, Cale megszólalt:

– Ma van az utolsó napja, hogy szolgálsz engem.
– Egy év múlva ismét megtehetem.

Ez borzalmasan hangzott Cale számára. Tervezte, hogy Choi Han-hoz küldi azonnal, amint egy év múlva visszatér. Cale izgatott volt, hogy ma végre két tehertől is megszabadul, és könnyű szívvel beszélt:

– Készüljünk fel.

Cale elvégezte az összes előkészületet, és a palotába ment. Minden résztvevő nemest beszerveztek, hogy együtt mozogjanak. A Fekete Sárkány a palotába fog menni, hogy jelentse az előre haladásukat.

Miután minden előkészület befejeződött, Cale felszállt a kocsira a rezidencia főkapuja előtt. Ez nem a Henituse kocsi volt, hanem helyette ma valaki mással fog utazni.

– Miért akart együtt menni?

Amiru egy nyugodt mosollyal válaszolt, ahogy Cale feltette a kérdést, miközben beszállt a kocsiba. Amiru jelentkezett, és kérte meg Cale-t, hogy menjen vele ma.

Azonnal a tárgyra tért, mivel Cale is ugyanezt tette üdvözlés nélkül.

– Ifjú Cale mester, mit gondolna arról, ha a mi tartományunk építene egy hadtengerészeti bázist?

Cale elmosolyodott.

Cale már megkapta a levelet Eric-től, amiből megtudta, hogy a turizmusba befektetési tárgyalások nem mennek túl jól. Eric elmondta, hogy mind Gilbert, mind Amiru nagyon csalódott volt. Tulajdonképpen, úgy tűnt a kisasszony már el is döntött a fejében valami mást, valami nagyot.

Felé nézett, és megszólalt:

– Nem döntötte el már magának, ifjú Amiru kisasszony?

Amiru finoman bólintott.

– Igen. Úgy gondoltam, hogy ez egy olyan döntés, amit egyedül nem hozhatok meg, szóval kapcsolatba léptem édesanyámmal. Ma tervezem megbeszélni ifjú Gilbert mesterrel is.

Egy új hadászati bázis létrehozása. Ilyesmit nem könnyű véghez vinni. Nem a pénz volt a gond, sokkal inkább a területen belüli erőviszonyok közötti kapcsolatok voltak, amik bonyolították a dolgokat. Főleg békeidőben, mint most.

Ezért tartotta a korona a szemét Északkeleten. Kelet volt az egyetlen hozzáférése az óceánhoz, de, ami még fontosabb, erőegyensúly volt Keleten. Nehéz lenne a magas-rangú nemeseknek más régióból befolyásolni egy ilyen bázist.

– Akkor ifjú Amiru kisasszony aggodalma az, hogy a korona befolyása a térségében erősebb lesz ettől?
– Igen.

Amiru rövid választ adott, mielőtt folytatta:
– Ezért kértem, ezt a találkozót Önnel ma.

Ez azt jelentette, hogy volt valami megbeszélni valója vele. Cale hátradőlt az ülésében, és a kényelmes helyzetéből kérdezte, mintha a saját kocsijában lenne.

– Kíváncsi vagyok a kérdésére, de úgy vélem, hogy előbb el kellene mondanom Önnek valamit.

Tudta, hogy Amiru miért van itt.

– Minden döntést, ami a Henituse család anyagi forrását érinti, kizárólag az édesapám hozhat meg. Egy szemétnek, mint én, nincsen döntési ereje.

A királyi család meg fogja adni az engedélyt, hogy megépítsék a haditengerészeti bázist, és belefektetnek nagy összegben. Természetesen, a haditengerészeti bázis tulajdonjoga így a királyi családra száll.
Amikor egy tartományban, amely a fővároson kívül esik, építenek egy hadászati bázist, sok különböző egyezmény van a korona és a nemesség között a tulajdonjoghoz és egyéb más logisztikákról, amelyek a katonai bázist érintette.

Lényeges különbség volt az embererőben és a befektetésekben, ha a helyszínt nézzük katonai bázis szempontjából, mintha a sziklákat és az óceánt turizmusra használnák.

Amiru és Gilbert családja, őszintén szólva, átlagosak voltak vagyon szempontjából, mind befektetésben és embererőben teljes hiányuk volt egy ilyen projekthez.

Ezt akarta Amiru elkerülni. Ezt azt jelentette, hogy csak egy megoldás van.

Pénzt kérni kölcsönt olyantól, akinek sok pénze volt.

– Tényleg így van?

Amiru mosolya okosnak tűnt. Belépett a korona-herceg szobájába a borozó parti során Eric-kel és Gilbert-tel, miután Cale távozott.

Ez volt az, amikor megtudta, hogy a korona-herceg érdeklődött a partvonal iránt, még úgy is, hogy nem érdeklődött a turizmus iránt. Amikor visszatért a rezidenciájába aznap éjjel, Cale szavaira gondolt, és kitalálta a szándékát.

– Őfelsége a korona-herceg bizalmatlan volt a Whipper Királysággal és a többi északi királysággal szemben. Meg tudtam mondani a beszélgetésünkből, így kerestem némi információt az információ céhen át.

’Tudtam.’

Cale ki tudta venni Amiru szavaiból, hogy a korona-herceg és a királyi család tisztában volt vele, hogy a Whipper Királyság hamarosan polgárháborúval néz szembe, és Észak összegyűjti az erőit.

’De ez váratlan volt.’

Amiru döntéshozó képességei pontosak voltak. Amiru családja jelenleg nem volt túl jól, sokat támaszkodtak Eric Wheelman családjára segítségért. Sokba kerülhetett, hogy információt szerezze külföldi királyságokról az információs céhen keresztül, de a hajlandósága, hogy pénzt költsön arra, hogy megbizonyosodjon egyetlen információdarabról, megmutatta a személyiségét.

Amiru Cale-re nézett, aki csendesen hallgatta, mielőtt folytatta:

– Hallottam, hogy a Henituse terület jelenleg megerősíti a falait. Hiszek benne, hogy a Henituse családot érdeklődni fog a hadászat iránt, mivel ez egy olyan terület, amely nem engedi meg a megszállást.

Cale bólintott az állítására, és válaszolt.

– Beszélni fogok édesapámmal erről.
– Mi is küldeni fogunk hivatalos felkérést.

Cale és Amiru egymásra néztek és elmosolyodtak.

Ha ez a haditengerészeti bázis elkészül, akkor Északkeleten a hatalmi egyensúly Cale, Eric, Amiru és Gilbert négy családja felé fog billenni. Ha a Henituse család biztosítaná a befektetést, hogy állandó befolyása legyen a bázison, a Henituse család többoldalnyi támogatást kapna a bázisról.

Amiru tétovázott egy pillanatra, mielőtt tovább beszélt:

– Egy kissé aggódok az örvények miatt, de vannak utak, amelyeket már évek óta használnak, és az örvény ténylegesen be tudna tölteni védelmi funkciót, hogy megakadályozza az idegen népeket a megszállásban. Ezért akartam belemenni.

Örvények. Cale megakadályozta, hogy elmosolyodjon, amint Amiru megemlítette az örvényeket.

Azok az örvények hamarosan Cale-é lesznek, hogy kívánsága szerint használja őket.

’Nem lenne jó építeni egy házat az egyik sziklán, és a jövőben élvezni a naplementét?’

Nehéz lenne a Henituse birtokon maradni, amint átadja a kontrolt Basen-nek. Cale terve az volt, hogy a háború alatt egy messzi sarokban megbújik, és aztán elmegy Amiru és Gilbert területére, miután a háború véget ért, és házat épít egy sziklán, hogy lazítson, miközben a tengert nézi.

Jó hely lenne, mivel egészen közel volt a Henituse területhez is.

– Köszönöm a segítségét, ifjú Cale mester.
– Hahaha, hogy egy szeméttől kérjen segítséget. Nekem semmilyen erőm nincsen, én csak elviszem az üzenetét édesapámnak.

Cale leintette, és elkezdett nevetni. Ellenben Amiru nem hitte el a szavait többé.

’Amiru, óvatosnak kell lenned, amikor nincsen erőd. Ellenben merésznek, ha erőt akarsz szerezni.’

Ezt mondta az édesanyja, az Ubarr tartomány vezetője, ahogy beleegyezett a haditengerészeti bázisba. Amiru hasonlított az édesanyjára. Ezért dolgozott, hogy merész legyen, még úgy is, hogy közben óvatos maradt. Ez volt a filozófiája, ahogy az emberekkel bánt.

– Számunkra elég, ha csak elviszi az üzenetünket.

Amiru kinyújtotta a kezét Cale felé, és Cale megrázta. Aztán elengedte, mielőtt hozzátette volna:

– Kérem, látogassa meg legközelebb az Ubarr tartományt. Valóban rengeteg érdekes hely van, amit érdemes látni.
– Elmegyek, ha esélyem lesz rá.

A Szél Hangja.

Cale gyors lábává fog válni, és ezzel egy időben kontrollt ad az forgószél fölött, amelyet lehet támadásra és védekezésre is használni. Cale az Ubarr partra gondolt, ahol az ősi erő helyezkedett el.

– Remélem, hogy a lehetőség hamarosan eljön.

A kocsi megérkezett a palotához, ahogy ezt kimondta. Cale leszállt a korcsiról és körbepillantott. A jelen idő reggel 8 óra volt.

Az alkalmazottak már Dicsőség Közterén voltak, hogy felkészüljenek az ünneplésre. A Királyi Lovagok megengedték az embereknek, hogy 8:30-ig belépjenek, ezzel feltöltve a közteret emberekkel.

Egy olyan helyzet lesz, ahol nehézkes lenne bárkinek ki és be mozogni. Az ünnepség 30perccel később kezdődik, és Cale csapata 8:30-tól keresi a rejtett képet.

Nyakláncok, táskák, medálok.

A mágikus bombák mindenféle formában rejtőzködtek. Cale csapata megtalálja az embereket, akiken a bombák vannak. Nos, az nem számított, ha nem találják meg őket, mivel a válasz majd felfedi magát.

– Oh, itt van?

Cale fogadta Eric és Gilbert üdvözlését, mielőtt Amiru-val melléjük álltak.

– Mindenki korán érkezett.
– Persze. 8:05-kor indulunk.

Eric Cale-nek mondta, miközben a szemeivel újabb üzenetet küldött Cale-nek.

Ma is maradj nyugton.

Cale bólintott, miközben Eric szemeibe nézett, és magában emlékeztette magát:

’Nem tudok semmit.’

Amint erre gondolt, a korona-herceg megjelent Cale lőtt. A nemesek ma a korona-herceget fogják követni.

Aztán meglátta az illetőt, aki a korona-herceg mellett érkezett, és eltakarta a száját a kezével. Ez azért kellett, mert akaratlanul elvigyorodott.

– Oh Istenem.
– Hogy lehetséges ez?

Eric döbbent zihálása és a nemesek mormogása betöltötte a teret. Ellenben Cale-t nem érdekelte mindez. Helyette leengedte a kezét, miközben előre nézett. Cale szemkontaktust teremtett a korona-herceg mellett álló személlyel.

A legidősebb fiú, akit félre löktek, Taylor Stan.

A saját két lábán állt a korona-herceg mellett. Taylor lopva jelzett a szemével, amint összetalálkozott a tekintetet Cale-el.

Ezzel egy időben Cale hallotta a Fekete Sárkány hangját a fejében. A Fekete Sárkány belépett a palotába, hogy jelentse a jelenlegi helyzetet.

¬ Itt vagyok.

Cale kissé bólintott a fejével, és a hang folytatta.

¬ Hatástalanítjuk a bombákat, amiket jelenleg a korábban megtalált helyeken vannak. 8:55-kor fogjuk végleg hatástalanítani őket, ahogy elterveztük.

Úgy tűnt, minden a terv szerint halad.

¬ Visszaindulok, mivel elfoglaltak vagyok, gyenge ember. Használd a pajzsod, ha úgy fest, hogy fájni fog.

Cale nem hallotta a Fekete Sárkány hangját ezt követően. Úgy tűnt, hogy hamar visszatért segíteni a többieknek. Ez a Fekete Sárkány meglepő módon minden erőt beleadott a kiadott megbízásokba, amikor Cale adott neki elvégzendő feladatot. Ettől Cale tovább akarta utasítgatni a Fekete Sárkányt.

’Nem kellene semmilyen oknak felmerülnie, amiért a pajzsomat kellene használnom.’

Cale arra gondolt, hogy nem kell használnia a pajzsot, ha a dolgok így folytatódnak.

’Minden előkészület befejeződött.’

Az egyik lovag hangosan kiáltott, és a korona-herceg felszállt a Királyi Parádés Kocsira, és a nemesekhez szólt, akik a királyi kocsikra szálltak fel mögötte:
– Menjünk.

Cale is felszállt egy királyi kocsira. A kocsi hamarosan elindult, és Cale karba font kézzel ült ott, miközben merev kifejezés ült az arcán.

– Jó újra találkozni Önökkel.

A kerekesszék mentes Taylor üdvözölte őket.

– Örülök a találkozásnak. Amiru Ubarr vagyok.
–… Örülök a találkozásnak.

Taylor Stan, ifjú Amiru kisasszony és Venion talpnyalója, Neo Tolz került egy kocsiba. Cale elmerengett, hogy vajon a korona-herceg szándékosan tette őket egybe ugyanarra a kocsira.

Cale-en volt a sor, hogy bemutatkozzon, de Cale csendesen ült ott, és kinézett a kocsi ablakán. Egy szemétnek engedélyezett volt, hogy ilyen bunkó legyen. Ott ült keresztbe font karral, és a Dicsőség Köztere felé nézett.

A káosz nem volt messze.

<< Previous Chapter | Index | Next Chapter >></h3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *