A Gróf Család Szemétje – 32. fejezet: Te… (7. rész)

Cale Choi Hannal hagyta el a küzdőteret.

– Hans, Ron. Vezessétek a Küzdőtéren lévő maradék két embert.

Hansra és Ronra, akik az első emeleti bejárat előtt vártak, Cale rájuk bízta Rosalynt és Lockot, miközben Cale visszatért a szobájába Choi Hannal. Az asztal, ami még korábbról a már hideg ételt tartotta, közöttük volt, ahogy Cale megszólalt:

– Mond el.
– Igenis.

Ők ketten egyből a tárgyra tértek, nem húzták az időt. Choi Han kihúzta magát, ahogy megszólalt:
– Minden rendben ment, amíg nem találkoztam Rosalynnal.
– Folytasd.
– Megérkeztem a városba, amit Cale-nim említett. Amint odaértem, megtaláltam a kereskedő céhet, akik a fővárosba tartottak, ahogy ön leírta. Nos, csak egy kisebb öt fős brigád volt egy céh helyett.

Azt a kis csoportot jobban lehetett leírni kereskedő csapatként, mint kereskedő céhként.

– Éppen két zsoldost kerestek, hogy őrizzék őket. Aki általában őrizni szokta őket megsérült.

Choi Han és Rosalyn lett az a két zsoldos. Így alakult a regényben.

– Itt találkoztam Rosalynnal, aki úgy nézett ki, ahogy leírta.

Breck Királyság Roan Királyság északnyugati határán túl terült el. Rosalyn eredetileg Breck Királyságból a Whipper Királyságban lévő Mágikus Toronyhoz tartott, ami Roan Királyság alatt terült el, amikor valaki megpróbálta meggyilkolni őt, ahogy áthaladt Roan Királyságon.

Egészen addig a mágikus képességeinek nagyjából a felét elrejtette, és képes volt megszökni a veszélyből a képességeit használva. Úgy gondolta, hogy okosabb lenne Roan Királyság fővárosába menni, és az Információs Céhtől felvilágosítást kapni, ahelyett, hogy egyenesen visszatérne Breck Királyságba, mivel nem tudott semmit azokról, akik megtámadták.

’Aztán egy elég nagy jelenetet rendez, amikor visszatér Breck Királyságba.’

Choi Han, aki csak megemlítette, hogy találkozott Rosalynnal, mint a kereskedő céh zsoldosa, folytatta:
– Ő is a fővárosba tartott. Mivel egy helyre tartottunk, egészen barátságosak voltunk egymással.

’Huh?’

– Hm? Barátságos?
– Igen.

Choi Han úgy beszélt, mintha zavarban lett volna.

– Általában nem olyasvalaki vagyok, aki beszél másokhoz, ha ők nem beszélnek hozzám, de úgy gondoltam, hogy mi akkor már lehetünk barátságosak is.
– Nem igazán. Viselkedhetsz a szokásos énedként.

Cale arcán aggódó kifejezés ült. A regényben Rosalyn és Choi Han nem kerültek közel egymáshoz, amíg nem találkoztak Lock-kal. Rosalyn, aki a gyilkossági kísérlet után bizalmatlan volt az emberekkel, nem volt másokkal barátságosa. Hasonlóan, a Harris Faluban történt eset után, Choi Han sem volt az a típus, aki azért közeledett az emberekhez, hogy barátkozzon.

Choi Han bólintott Cale szavaira, mielőtt elmosolyodott és hozzátette:
– Biztos nem olyasmi volt, amit normálisan csináltam volna, de rendesen akartam csinálni a dolgokat, mivel így fizetem vissza.

Ha. Cale megeresztett egy sóhajt, és megrázta a fejét. Choi Han úgy tűnt, hogy számított erre, mivel csak félre söpörte, és kemény arckifejezéssel tovább beszélt:
– Az a csapat úgy tervezte, hogy néhány napra abban a faluban marad, amelyet Cale-nim említette, hogy megtalálom Lock lakhelyét, mielőtt folytatták volna az útjukat.

Valóban ez volt a helyzet. Az öt főből álló kis kereskedő csapatot egy olyan ember hozta létre, akin a Kék Farkas Törzs segített. A sérült őr valójában egy harcos volt a Kék Farkas Törzsből.

A kereskedők szándékosan választották a hosszú utat Puzzle Várostól a fővárosba, hogy naponta szállítsanak szükséges dolgokat a Kék Farkas Törzs, és cserébe gyógynövényeket kaptak.

Természetesen, ez rendkívül bonyolult volt, és még több időt is felemésztett, hogy mélyen bemenjenek a hegybe, hogy eljussanak a Kék Farkas Törzshöz. Ezért találkoztak egy kis faluban a hegyek lábánál. Az a kereskedő, aki most 60 éves volt, folytatta ezt a partnerséget az elmúlt harminc évben.

– De történt valami, amint megérkeztünk abba a kis faluba.

Cale éber lett. A történet innentől fontos volt.

– Akörül, amikor megérkeztünk a faluba, megtudtam, hogy az őr Szörnyember volt. Azt is megtudtam, hogy a falu, aminél terveztek találkozni a Kék Farkas Törzs tagjával, hogy kereskedjenek, ugyanaz a falu volt, amelyet Cale-nim is említett.

Cale bólintott Choi Han szavaira. Tudta, hogy Choi Han könnyedén felismer ennyit.

– Ezért úgy hittem, hogy csak követnem kell a törzs tagját, aki meg fog jelenni a faluban, hogy megtaláljam Lockot.

’De a törzs tagja valószínűleg soha nem jelent meg.’

– De senki nem jelent meg, hogy kereskedjen. Amikor ez megtörtént, a kereskedő kért tőlünk egy kis plusz segítséget.

Cale elgondolkozott azon, hogy mi lehetett a kérés.

’Menjetek a Kék Farkas Törzshöz a sérült Kék Farkas Törzs őrrel.’

– Azt kérte, hogy elmennénk-e meglátogatni a Kék Farkas Törzset a sérült őrrel.
– És beleegyeztetek?
– Igen. Én beleegyeztem. Rosalyn is.

Eddig az eredeti történetet követte. Mégis mi változhatott meg?

Az „Egy Hős Születése” regényben Choi Han és Rosalyn megérkeztek a Kék Farkas Törzshöz a harcos őrrel, csak azért, hogy a falut elpusztítva találják, és a titkos szervezet bérgyilkosai épp távozni próbáltak. Choi Han felidézte, hogy mi történt Harris Faluban, és azonnal megtámadta őket. A harcos őr is megőrül, és elkezdi gyilkolni a bérgyilkosokat. Még jobban megsérül közben, és végül meghal.

’Ekkor ismeri meg Rosalyn Choi Han erejét.’

Rosalyn, aki elrejtette az erejét és kezdő mágusnak álcázza magát, megismeri Choi Han erejét, és hivatalosan is megkéri, hogy kísérje őt vissza Breck Királyságba. Természetesen hatalmas kártérítést ajánlott.

’Aztán megtalálták az elpusztult faluban bujkáló Lockot.’

A gyáva farkas fiú, Lock. Míg Choi Han megtalálta, Lock bujkált, ahogy a vezető mondta neki. Lock ezen a ponton nagyon is egy gyáva, egy puhány, és kissé lassú. Egyszerűen szólva, Lock könnyedén magára vette annak a karakternek a helyét, akit az olvasó rendkívül frusztrálónak talált.

Ellenben, a természetes képességei és fizikai ereje felemelkedik a top 5-be a regényben, miután megtörténik az első őrjöngő átváltozása.

– Cale-nim.
– Igen?

’De miért került egy évvel előbbre az átváltozás időzítése?’

– Láttam ott valamit, ami ismerős volt.
– Mit láttál?

Choi Han bólintott Cale kérdésére. A hideg étel közöttük volt, de valószínűleg fel tudott volna melegedni az idegességtől, ami betöltötte közöttük a levegőt. Choi Han megszólalt.

– Egy fehér és öt piros csillag.

Cale arckifejezése megdermedt. Érezte, ahogy a szíve összeszorul. Choi Han azt mondta, hogy a bérgyilkos csapat helyett, a titkos szervezet hivatalos tagjai jelentek meg a Kék Farkas Törzsnél. Cale nem értette, hogy miért. A regényben a Kék Farkas Törzs bérgyilkosság áldozata volt.

Choi Han Cale rideg arcát látta, és felidézte a múltat egy pillanatra. Öntudatlanul elkezdte ökölbe szorítani a kezét. Az ökle remegett a dühtől.

A házak a faluban, amely mélyen a hegyekben volt, egyszerűek és kicsik voltak. De mindegyik elpusztult. Ami a legfontosabb, a Farkas Törzs holttestjei mind feketék voltak, mintha megégették volna őket a földön. A fekete holttestek, amiknek égett hús szaguk volt, és a vér, ami még mindig folyt ki a nyitott sebeikből. A Farkas Törzs legtöbb tagja úgy halt meg, hogy a szemük még mindig nyitva volt.

– A hegyi falut már elpusztították, mire odaértünk. A Farkas Törzsből sokan már halottak voltak.

A Kék Farkas Törzs ismert volt az erejéről, szóval hogyan tudta a titkos szervezet megölni őket?
A farkasok maguk elé helyezték a családjukat, falkájukat, és barátaikat.

A gyenge tagok, akik még nem estek át az első őrjöngő átváltozásukon. A titkos szervezet ezeket a gyenge tagokat használta túsznak, mielőtt szent tárgyakat használtak volna, hogy legyengítsék a felnőtt farkasokat. Miután megölték a felnőtteket, aztán megölték a fiatal túszokat. Volt néhány felnőtt, aki megpróbálta megtámadni őket őrjöngésükben, de a titkos szervezetnek volt Szent Vize, hogy ez ellen a néhány farkas ellen használja.

A titkos szervezet egy nagyon erős szervezet volt, még szent eszközökhöz is hozzáfért. A hasznukra fordították azt, hogy a Farkas Törzset kitagadták az istenek. Ezeknek a kegyetlen rohadékoknak nem volt gondjuk vele, hogy túsznak használjanak fiatal gyermekeket, hogy megöljék az anyjukat, apjukat, és a törzs többi tagját, miközben a szegény kisgyerekek megrettenve nézték.

’A regény nem mondta el, hogy melyik szent eszközt hozták el.’

Ha Cale tudta volna, hogy melyik szent eszköz volt az, egy lépéssel közelebb tudna kerülni a titkos szervezet személyazonosságához. Sajnálatos módon, a regény csak azt írta le, ahogy a Farkas Törzs elgyengült a szent eszköz miatt. Esélye sem volt meghatározni a titkos szervezet személyazonosságát.

Cale lassan megkérdezte:
– Mind halottak voltak?

Choi Han megrázta a fejét. Cale arckifejezése ismét merevvé vált. Choi Han figyelte Cale merev kifejezését, ahogy folytatta:
– Megpróbálták elkapni a fiatal gyerekeket.

’Elkapni? Eredetileg mindet megölték. Miért akarták a Farkas Törzs fiatal gyermekeit?’

Cale elméje elkezdett kaotikus lenni. Choi Han Cale szemébe nézett, aki mélyen elgondolkodott.

– A vezető haldoklott, amikor megérkeztünk a Kék Farkas Törzs falujának a bejáratához.

Kevesebb, mint 100 tagja volt a Kék Farkas Törzsnek.

– És ők megpróbáltak elvinni magukkal 10 gyermeket.

’… Ez kezd nagyon különbözni a regénytől.’

– És abban a pillanatban, hogy a vezető épp elbukott volna, egy fiatal fiú állt az emberek útjába, akik el akarták vinni a gyermekeket.
–… Lock?
– Igen. Lock volt az.

’Miért jelent volna meg Lock abban a pillanatban? A regényben rejtve maradt, még amikor a gyermekekkel végeztek is. Úgy gondolta, hogy ölni és elrabolni különböző volt? Az ösztöne volt, hogy megvédje a családja tagjait és a fiatal testvéreit, akik nála gyengébbek? Mitől lángolt fel Lock természetes farkas ösztönei?’

– Megállítottam a bérgyilkost. Nem ,megpróbáltam megölni.

Choi Han ezt mondta, ahogy visszanézett Cale-re. Cale nem mutatott semmilyen érzelmet, ahogy bíztatta Choi Hant, hogy tovább beszéljen:

– Folytasd.
–… Rájöttem, hogy az emberek, akiknek nem voltak csillagok a ruháikon, ugyanazt a fekete erőt használták, mint a bérgyilkosok, akiket megöltem Harris Faluban.

Cale döbbent arccal kérdezett vissza:
– Ugyanaz az erő volt, mint azok az emberek, akik elpusztították Harris Falut?
– Igen.
–… Ez.

Cale az egyik kezével megfogta a fejét, és kiengedett egy sóhajt. Úgy tett, mintha ez lenne az első alkalom, hogy erről hallott. Természetesen, mindez csak színjáték volt.

– Közöttük csak egy ember volt, akinek a mellkasán ott volt a fehér csillag az öt csillaggal. Ez az ember ölte meg az őrt.

Choi Han megkönnyezett.

– És a szemétláda a Farkas Törzs vérét itta.

Cale lehunyta a szemét.

A vérivó mágus. Ő volt az az elmebeteg őrült, aki a terrortámadást vezeti majd a fővárosban. Lehunyva tartotta a szemét, ahogy meghallgatta Choi Han jelentésének a maradékát.

– Végül nem tudtam elkapni vagy megölni őket. Akiket elkaptam, azok öngyilkosságot követtek el, miközben a többi eltűnt, amikor a csillagos illető teleportációs mágiát használt.

’A vérivó mágus, aki a legmagasabb szintű mágus és megőrül a vérért, miért próbálná elrabolni a Kék Farkas Törzs gyermekeit ahelyett, hogy mindet megölte volna, mint a regényben?’

Cale nem tudott rájönni.

’Valami drasztikusan megváltozott, mert megmentettem a sárkányt?’

Az egyetlen dolog, amire Cale gondolni tudott a változásokról, amiket eddig tett az eredeti történetben.

– Ezt mondta a mágus.

Folytatta Choi Han dühös és keserű hangon:
– Micsoda csalódás. Tökéletesek voltak, mint magok. Ezeknek a fiataloknak valószínűleg még ízletesebb a vérük.

Mag. Cale nem tudta, hogy a mágus mit értett mag alatt, de az agya mélyére elraktározta a szót, ahogy kinyitotta a szemét, és megkérdezte:

– És a gyermekek?

Az őr, vezető és a Farkas Törzs felnőttjeinek maradéka is mind halott. Az egyedüliek, akik maradtak 10 gyerek és Lock.

Choi Han elkerülte Cale tekintetét. Ez volt az első alkalom, hogy ezt tette, mióta leültek ehhez az asztalhoz. Cale azonnal kitalálta, hogy mi történhetett, ahogy Choi Han csendes hangon jelentette:
– A fogadóban vannak.

’Tudtam.’

Choi Han néhányszor kinyitotta és becsukta a száját, mielőtt végül hozzátette:
– Rosalyn mágiájával jöttünk együtt.

’… Ez egy igazi gond lesz.’

Cale érezte, ahogy kialakult a fejfájás. Choi Hannak csak a kereskedőkkel kellett volna hagynia a gyerekeket, akikkel együtt utazott. Habár az a kereskedő jelenleg messze volt az erőstől, jó kereskedő volt.

– Cale-nim. A kereskedő is a fogadóban van.

’Így fog menni a történet?’

Erre gondolt éppen Cale. Cale figyelte Choi Hant, aki látszólag befejezte a jelentést, és sóhajtva hátra dőlt a széken.

Így látva Choi Hant, Cale feltett egy kérdést.

– Kíváncsi lehetsz.

Choi Han a hideg étel felé nézett, és válaszolt:
– Igen. Kíváncsi vagyok.

Kik ők.
Miért csináltak ilyen szörnyű dolgokat.
És Cale miért tudott róluk.

Choi Han ezekre a dolgokra volt kíváncsi. Cale figyelte Choi Han pupilláját, ami az asztalon álló hideg ételre szegeződött, és elgondolkodott.

’Ez a kölyök nagyon mérges most.’

A haragja nem Cale felé irányult. Choi Han újra és újra a titkos szervezet felé élezte a haragját, mint egy éles pengét. Harris Falu, a megkínzott sárkány, és a Kék Farkas Törzsnél történtek. Choi Han személyisége olyan volt, hogy összeütközne velük, ahelyett, hogy elkerülte volna őket.

Cale felvett egy hideg, de még ínycsiklandozó kenyeret, és letört belőle egy darabot, hogy a szájába tegye.

– Úgy tervezem, hogy két dolgot mondok el neked.
–… De nem mindent?
– Pontosan.

Cale-t nem érdekelte, hogy Choi Han rámered. Felállt a kenyérrel a kezében. A szék hang nélkül csúszott hátra a szőnyegen.

– Állj fel.
–… Megyünk valahova?

Cale ellenőrizte az óráját, miután végig nézte, ahogy Choi Han őt követve feláll. Már rég elmúlt az este, és az éjszakába tartottak. Ez a hely olyan volt, hogy egyre ragyogóbb lett, ahogy az éjszaka mélyült.
Cale az ajtó felé ment, és válaszolt Choi Han kérdésére:

– A Halál Istenének Temploma.

Cale úgy tervezte, hogy Choi Hannal az éjszaka legragyogóbb helyére megy, a Halál Istenének Templomába.

Volt egy különleges típusú pap a Halál Istenének Templomában, akit nem lehetett a kontinensen máshol megtalálni.
Egy süket hivatalnok.

Nem hallhatott semmit, amit egymásnak mondtok. Ezért keresték meg őt sokan a Halál Istenének hívői közül. Habár Cale nem volt hívő, őt tervezte meglátogatni, mint a legtöbb nemes.

Cale megfordult, amikor az ajtóhoz ért. Choi Han még mindig az asztalnál állt. Cale elmosolyodott:

– Két igazságot tervezek elmondani neked.

Habár mosolygott, a következő dolog, mai kijött a száján, egyáltalán nem volt könnyed dolog.

– Az életem lesz a tét.

Choi Han pupillái kissé megremegtek. Ellenben Cale arcán mosoly ült, ahogy elfordult.

– Kövess.

Choi Han lassan elmozdult az asztal mellől, és az ajtó felé tartott. A szemei lenyugodtak, de az arca még mindig merev volt. Cale elfordította az ajtógombot, ahogy megismételte:
– Elmondok két igazságot úgy, hogy az életem a tét.

Cale a Halál Istenének Temploma felé tartott Choi Hannal.

<< Previous Chapter | Index | Next Chapter >></h3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *