A Gróf Család Szemétje – 26. fejezet: Te… (1. rész)

És nem csak három átlagos élőlény. Az egyik egy idióta sárkány volt, a másik őrült papnő, aki azt akarta, hogy kiközösítsék, és a harmadik egy kölyök volt Stan Márki családból.

– Ha.
Cale akaratlanul felsóhajtott. Lehajtotta a fejét, mielőtt újra felemelte volna. Amint megtette, látta, hogy sokkal csendesebb lett minden. Cale különösnek találta a csendet, és Hans-ra nézett.

Hans zavartan elmosolyodott, mielőtt lopva a sofőr, Tom, és Taylor felé intett, aki a kocsi ablakán nézett ki.

Taylor arcán keserű mosoly ült, ahogy megszólalt:
– Ha kellemetlen a csapata számára, akkor távozom.

A Márki család legidősebb fia, és a fiú, akit kilöktek a családból. Miután a lábai lebénultak, Taylor élete 180 fokot fordult az éjszaka alatt, a luxus és hatalomtól, egy olyanra, ahol a családja csak a legminimálisabbat adja neki, ami a túléléshez szükséges.

Azok a nemesek, akik tudták, hogy a Márki cím örökösén kívül bárki mindenki azonnal a Stan családban, elkezdték kerülni Taylort, kellemetlenségnek találva őt. Venion és a többi testvére előtt még szándékosan figyelmen kívül is hagyták, hogy behízelegjék magukat náluk. A jelenlegi Taylor helyzete rosszabb volt, mint egy báró család fattyának.

Taylor tudott Cale-ről, a Henituse család szemétjéről. A fényűző arany teknős, mint a jelképük, és még a sármos fiatalember vörös hajjal. Nem volt más, akire ráillett volna a leírás, csak Cale. Még olyasvalaki, mint Henituse Gróf, aki nem csatlakozott egyetlen frakcióhoz se, is kényelmetlennek találhatta, ha olyasvalakivel asszociálták, mint ő. Mind ilyenek voltak, mióta a teste lebénult.

Taylor emlékezett a helyzet valóságára, miután hallotta Cale sóhaját. De ebben a pillanatban:
– Miért távozna?

Cale higgadt arckifejezéssel az arcán sétált Taylor kocsijához.

– Ez nem az én tulajdonom. Nem csinálnék ilyen gyerekes dolgot, amikor mind a ketten utazótársak vagyunk.

Cale és Taylor egymás szemébe nézett. Cale gyorsan bepillantott Taylor kocsijába.

’Ő is itt van.’
Az őrült papnő, Cage, a kocsi belsejéből figyelte őt. Cale olvasott róla, hogy az átkai milyen ijesztőek voltak. Néhány ember még azt is mondta, hogy egy halottidéző, az átkozott foglalkozás, szintjén voltak az átkai.

Cale elfordította a szemét Cage-ről, és kinyújtotta a kezét.
– Cale Henituse vagyok a Henituse családból.

Taylor a felé nyújtott kézre meredt a kocsin kívül. Aztán visszanézett Cale nyugodt arcára.

Klikk.
Taylor kinyitotta a kocsi ajtaját. A helyes etikett azt diktálta, hogy kilépjen a kocsiból, hogy viszonozza az üdvözlést.

– Nehézkes számomra kilépnem a lábaim miatt.
– Tisztában vagyok vele.

Taylor ismét Cale-re nézett, aki látszólag nem foglalkozott a helyes etikettel, és megrázta a kezét. Csak egy rövid kézfogás volt.

– Örülök a találkozásnak, ifjú Cale mester.

’Egyáltalán nem.’

Cale egyáltalán nem örült ennek a találkozásnak. Gyorsan elfordult, mivel nem akarta, hogy bemutassák Cage-nek. Sajnálatosan, Taylor rendkívül tiszteletteljes ember volt.

– Ő a társam, Cage-nim papnő. Ő az Örök Nyugalom Istenének követője.

Örök nyugalom. Ez a halál kifejezése. Cale visszatartott egy újabb sóhajt, és Cage felé nézett. Cage kecsesen üdvözölte őt, mint egy rendes papnő.

– Örülök a találkozásnak, ifjú Cale mester. Nevem Cage. Az éjszaka békéje legyen mindig Önnel.

’Éjszaka békéje’. Ez volt az általános köszöntése a nyilvánosság felé azoknak, akik a Halál Istenét szolgálták.

’Éjszaka békéje a csudákat.’

Felejtsd el az éjszaka békéjét, Cale úgy érezte, hogy nem fog tudni rendesen aludni az éjjel. Úgy érezte, minta limonádét inna, ahogy Cage-re nézett, aki gyengéden mosolygott.

’Kedvesnek és ártatlannak játsza meg magát, még ha idegesítőnek találja is. Ez az elsődleges oka, amiért ki akarja közösítettni magát.’

Nagyon jól tudott színészkedni. Cale Cage-re mosolygott, akinek az arcán még mindig ott volt a papnők a nagyon jellegzetes mosolya, és magabiztosan válaszolt:
– Nem hiszek istenben.

Cage tekintete kíváncsivá vált. A tekintete látszólag azt kérdezte, hogy milyen őrült dolgot mond Cale egy papnőnek, de Cale üdvözölte azt. Cale csak azt akarta, hogy ő azt gondolja róla továbbra is, hogy egy szemét volt.

– Ön egy érdekes ember.
– Azt hiszem, egy kissé érdekes vagyok.

Cale közönyösen válaszolt a megállapítására, és körbe nézett a kocsi körül. Rendkívül kopott volt a Márki leidősebb fiához képest. Egyetlen lovag, egy beosztott, aki sofőrként is szolgált, és ők ketten, Cage és Taylor.

’Biztos vagyok benne, hogy elfogyott a pénze is.’

Taylor valószínűleg sok pénzt költött arra, hogy mágikus tárgyakat rakjon a Puzzle városi birtok köré.
Mivel nem kap sok segítséget a Márkitól, nem lehetett vészhelyzeti tőkéje, hogy használja. Taylor valószínűleg mindent megtesz, hogy csökkentse a kiadásokat.

Taylor becsukta a szemét, hogy visszatartsa a szégyent, miközben nézte Cale-t körbe nézni a kocsiját. Cale nem sokat gondolkodott a jelentésén, és elkezdett gondolkodni.

’Valószínűleg a fővárosba tartanak az üzenetem miatt.’

Egyértelmű volt, hogy merre tartanak. A főváros volt, hogy találkozzanak a korona herceggel.

– Hans.
– Igenis, ifjú mester.

Cale homályos utasítást adott a közeledő Hansnak:
– Segítsd ki őket.
– Igenis, uram.
– Készítsd külön ételt számukra, és állíts fel nekik egy táborhelyet a miénk mellé.

Nem akart velük enni, vagy egyáltalán ugyanazon a táborhelyen osztozni.

– És ne keress engem. Mindenről te gondoskodsz.

Nem akart olyan helyzetet teremteni számukra, hogy érintkezniük kelljen egymással. Természetesen érezte, hogy a dolgok nem úgy fognak alakulni, ahogy ő akarta.

– Igenis, uram. Úgy fogom szolgálni őket, mint ahogy önt szolgálom, ifjú mester.
– Mindegy. Hozz nekem alkoholt.

’Miért lett hirtelen ilyen szenvedélyes?’
Cale csak meredt a váratlanul szenvedélyes Hansra, és kissé meghajolt Taylor felé, ahogy elbúcsúzott.

– Akkor távozom, ifjú Taylor mester.
– Köszönöm a jóindulatát, ifjú Cale mester.
– Semmiség.

Cale elfordult Taylortól, akinek kíváncsiság ült az arcán. Aztán azonnal visszament a kocsijához, anélkül, hogy máshova nézett volna. Természetesen, parancsot adott a Kapitány Helyettesnek, aki mellette sétált.

– Úgy tűnik, hogy egyetlen lovagjuk van. Kapitány Helyettes, gondoskodj az ő őrségükről is.
– Igenis, ifjú mester.

Cale ellenőrizte, hogy mit mondott a Kapitány Helyettes Taylor lovagjának, mielőtt visszatért a kocsijára. Az éjjeli őrszolgálatról volt szó. Cale ellenőrizte, hogy a lovag arckifejezése ragyogóvá vált, mielőtt a lovag visszament volna a kocsihoz.

Klikk.

Az ajtó hangos kattanással záródott be. Ettől mindenkinek a tekintete a csukott ajtó felé fordult, amin ott volt az arany teknős jelkép, mielőtt visszafordultak a saját feladatukhoz. Csak Taylor és Cage, akiknek jelenleg nem volt semmilyen tennivalója, meredtek továbbra is a csukott ajtóra.

A cicák üdvözölték Cale-t a kocsiban.

– Én láttam azt a két embert már.
– Hong. Én is ott voltam.

A cicák, akik figyeltek az ablakon át, lassan megközelítették Cale-t és leültek mellé, mielőtt egymáshoz kezdtek beszélni. Nem néztek Cale-re, és nem is beszéltek hozzá, de egyértelmű volt, hogy a kérdés Cale-nek szólt.

Cale válaszolt az elmés cicák kérdésére.
– Tegyetek úgy, mintha nem tudnátok.
– Mint a sárkány?
– Igen.

A cicák bólintottak a fejükkel, hogy jelezzék, hogy megértették. Cale nézte őket bólogatni, mielőtt keresztbe tette a kezeit és becsukta a szemeit.

’A Gyógyítás Csillaga.’

Ez volt a neve az ősi erőnek, amiről írt a levélben Cage-nek és Taylornak. Az ok, hogy Cale tudott erről az erőről, a Köztéri Terror eset volt.

’A Gyógyítás Csillaga’ egy egyszer használható erő, ami képes meggyógyítani bármilyen sérülést vagy betegséget az eredeti, egészséges állapotra. A korona herceg birtokol egy ilyen erőt. Az elhunyt királyné adta neki.

A Köztéri Terror eset során, a titkos szervezet akkor lép, amikor a királyi család megérkezik. Mágikus bombák robbannak fel egy időben a fővárosban és a köztéren.

A regényben Choi Hannak csak a felét sikerült megállítania. Ez önmagában is elképesztő volt, olyannyira, hogy a királyság hősnek tekintette, de Choi Han a bombának áldozatul esett életekre gondolt, amitől a titkos szervezet iránti gyűlölete még rosszabb lett.

’Akkoriban a titkos szervezet néhány emberre is felszerelt bombákat.’

Choi Han, a zseniális mágikussal, Rosalynnal, megmentette az embereket a bombáktól, és segített nekik elmenekülni. Akkor volt egy öregember, akit Choi Han nem tudott megmenteni.

Az öregember elveszítette a jobb kezét és lábát, miközben levette a bombát és eldobta magától, és ettől az esettől Choi Han rendkívül feldúlt lett. Nézve az öregember sérült testét, a korona herceg ’A Gyógyítás Csillagára’ gondolt. A regényben eredetileg így mutatták be ezt az erőt.

Természetesen a korona herceg nem használta az erőt az öregemberen. Helyette megvigasztalta Choi Hant, aki felelősnek érezte magát az öregember haláláért, és hőssé nevelte.

’Ez csak természetes.’

Cale nem gondolta, hogy a korona herceg rossz döntést hozott volna. Ki ítélhetné el azért, mert magán akarta az erejét használni? Természetesen Choi Han vagy Rosalyn az öregemberen használta volna.

– Egyébként, a sárkány kisöcsi még mindig követ minket?

Cale bólintott Hong kérdésére.

’Mivel így állunk, akkor már használhatnám a sárkányt is a javamra.’

Az eredeti terve az volt, hogy megmenti, és aztán vége is, de ha a sárkány követni fogja őt az országon keresztül, mint egy kiskutya, akkor már kihasználja. Már gondolkodott rajta az elmúlt éjszakákon, hogyan használja a sárkányt.

Cale ismerte 5 mágikus bombának a helyét, amelyeket a regényben Choi Han megtalált, de nem volt biztos a maradék 5, felrobbant mágikus bomba helyében.
Az öt bomba, amit megtaláltak, Rosalyn zseniális szintű mannaérzékelő képességének használatával találták meg egyesével.

De most Cale-nek volt egy teremtménye, ami mérföldekkel jobb volt Rosalynnál a mannaáramlás érzékelésében, és elveszett kiskacsaként követte őt.

– Akkor meg is dolgoztathatom keményen.

A cicák összerezzentek a kijelentésre, de Cale nem látta, ahogy épp feladatokon töprengett, amelyeket a fővárosban fog a sárkánynak adni. A sárkány, akinek erről fogalma sem volt, kora reggel ismét leszállított egy vaddisznót.

Cale, aki elaludt, miután későig maradt fenn, miközben mindazokat a dolgokat tervezte, amelyeket a fővárosban meg kellett csinálnia, kiment ellenőrizni a vaddisznót, mielőtt észrevette volna a különös légkört.

Előző éjjel a kocsiban evett és aludt. A lehető legtöbbet tette, hogy ne kerüljön kapcsolatba Taylorral és a személyzetével. Ezért nem értette ezt a különös, és valahogy sötét légkört.

– Hans. Mi folyik itt?

Hans magára öltött egy kényelmetlen mosolyt és üdvözölte Cale-t. Hans, ahogy Cale csapatának többi tagja is, gyorsan túlléptek a gyanakváson a húsról és gyümölcsről, amiket hoztak nekik.

Habár Cale-nek fogalma sem volt róla, hogy Ron mit gondolt erről, mivel Cale és Choi Han is azt mondta, hogy ez rendben van, belementek. Beacrox-ot könnyű volt meggyőzni, mivel mindig izgatott volt, hogy a legjobb minőségű hozzávalók jelentek meg minden reggel.

– Hahaha, ifjú mester, végre felébredt?

Hans lassan Taylor és Cage felé pillantott, mielőtt megközelítette Cale-t.

– Nézze, azt hiszem ifjú Taylor mesternek a rossz elképzelése támadt.
– Rossz elképzelés?

Cale látta a vaddisznót, ahogy Taylort is a tolószékben, és mögötte Cage-t, Taylor tolószékét tolva. Megközelítette a halott vaddisznót és a tolószék mellé állt, ahogy megszólalt:

– Mi folyik itt?

Mint általában, a vaddisznó, amit a sárkány elhozott, hatalmas volt. Nagyobb volt, mint egy tigris, az a típusú vaddisznó, amitől Beacrox eléggé izgatott lesz.
És, mint általában, volt egy rajz a vaddisznó mellett. A sárkány biztos idegesítőnek találta megrajzolni a villát, mivel ez alkalommal csak a kés volt megrajzolva.

–… Ifjú Cale mester. Sajnálom.

Mégis milyen totális baromság volt ez?
Taylor arcán bocsánatkérő mosoly ült, ahogy elfordult a vaddisznótól.

– Úgy tűnik, hogy a mozgásomat megfigyelik.

Mozgás? Cale hallotta Cage papnőt Taylor mögött motyogni. Dühös volt.

– Titokban távoztunk, szóval hogyan lehetséges ez? Van valaki, aki képes elkerülni a érzékelésemet? Ez túl sok!

’Hogy tudna valaki a te szinteden érzékelni egy sárkányt?’

Cale végzett annak felderítésével, hogy mi történt.

Valami, vagy valaki, aki képes volt könnyedén elkapni egy vaddisznót, és ledobni azt a táborhelyüknél anélkül, hogy Cage papnő vagy bárki más észlelte volna. Ez az erő és lopakodás olyasvalami volt, amivel csak egy profi rendelkezett. Emellett az erőmutatvány mellett egy kés rajza volt.

Cale-nek egy kis kés volt, de ők egy hatalmas kést láttak. Cale visszanézett Taylorra, aki elkeseredéssel és sajnálattal nézett rá.

–… Ifjú Cale mester. Ez az eset…
– Beacrox.
Cale Beacrox-ért kiáltott.

Stan Márki második fia, Venion, valószínűleg rendkívül elfoglalt volt jelenleg. Egy ilyen ember miért figyelne egy fogyatékos fiúra? Nem mintha Venion tudta volna, hogy ’A Gyógyítás Csillaga’ a fővárosban van.

– Igenis, ifjú mester?

Beacrox, aki ott állt a konyhakését előkészítve, izgatott arccal válaszolt.

– Úgy néz ki, hogy steaket eszünk reggelire.
– Ifjú mester, úgy fest, hogy ismét a legjobb minőségű steaket kapjuk.

Taylor, aki üres arckifejezéssel nézte Cale-t, váratlanul megszólalt:
–… Ismét?

Cale bólintott, majd válaszolt:
– Van valaki a csapatunkban, aki ételt hoz nekünk?
–… Ki az?

Cale felhorkant, mielőtt válaszolt volna:
– Meglepően szégyenlős, szóval nem lesznek képesek látni őt.

Cale látta a táborhelyüktől nem messze álló fán a leveleket mozogni fel-le, és megrázta a fejét. Cale fejrázásától Taylor és Cage is elpirult szégyenében.

– Khm, én, értem. Úgy tűnik, hogy rossz elképzelésünk volt.
– Ez nem az önök hibája. Beacrox kiváló szakács, szóval kérlek, egyenek egy kis steaket, mielőtt elindulnak.

Beacrox abbahagyta a vaddisznó simogatását, és felnézett Cale-re. Cale nem tudott Beacrox-ra nézni attól, amit Taylor mondott legközelebb:

– Ifjú Cale mester, úgy hallottam, hogy a fővárosba tart. Ha rendben van önnel, akkor követhetnénk?

’Tudtam, hogy így lesz.’
Úgy történt, ahogy arra Cale számított.

– Kérem, tegyen úgy, ahogy a legjobb önnek.

Esélytelen, hogy kitalálják, hogy ő írta a levelet csak azzal, hogy együtt utaznak vele. Ha már amúgy is így lesz, akkor már gondoskodik róluk a fővárosig, és ezzel tartozni fognak neki.
A páros hasznos lesz számára, ha rendesen használja őket.

– Köszönjük. Az ön gondoskodása alatt leszünk, amíg közel nem kerülünk a fővároshoz.

Cale kissé elmosolyodott Taylor szavain.

’Legalább nem teljesen esztelen.’

A fővároshoz közel. Taylor csak addig a helyig kéri a segítségét, ami nem bonyolítaná meg a dolgokat Cale vagy Henituse Gróf számára, hogy Venionnal és Stan Márkival foglalkozzanak, amiért kapcsolatba kerültek a lebénult Taylorral. Mindenféle bonyodalom alakulhat ki, ha együtt mennek be a fővárosba.

– Ezt majd meghatározzuk később.

Természetesen Cale-nek más véleménye volt. Még mindig sok tárgy volt a mágikus dobozban, ami arra vált, hogy Cale használja őket.

– Persze. Kérem, jelezze, amikor megfelelő önnek, ifjú mester.
– Hogyne.

Taylor és Cage érdeklődve nézett a közönyösen válaszoló Cale-re. Ellenben Cale elkerülte a pillantásukat, és Hanshoz kezdett beszélni.

– Hozd az ételem a kocsiba.
– Igenis, uram.

Cale visszament a kocsiba. Ebben a pillanatban, valaki megszólította.

– Ifjú Cale mester.

Cage volt az. Úgy tűnt, fejfájása van, ahogy a szemöldökét ráncolta, és Cale felé ment. Cale-nek keserű íz volt a szájában, ahogy nézte Cage-et közeledni.

– Mit tehetek önért, papnő-nim?
– Tényleg nem hisz egyetlen istenben sem?

’Most mégis mi a csudát akar?’

– Igen, egyikben sem.
–… Megértettem.

Cale gyorsan ment a kocsijához, miután hallotta Cage válaszát. Taylor odament hozzá, ahogy a nő Cale távozását nézte.

– Mi történik?

Cage ritkán foglalkozik emberekkel a templomból származókon és a közeli barátain kívül. Ezért volt olyan különös Taylornak, hogy Cage-t szemöldök ráncolva és Cale felé kinyúlva lássa. A nő megrázta a fejét, és egy nagyon keserű arckifejezéssel válaszolt:

– Ez különös.
– Micsoda?
– Nos, ez olyan.

Cage megérintette a feje hátulját.

– Van ez a keserű érzésem, hogy a Halál Istene a fejem hátulját simogatja egy együttérző kifejezéssel.
–… Mégis milyen érzés ez? Nem aludtál rendesen?
– Talán.

Cage továbbra is így érzett valahányszor Cale-re nézett. Az egyetlen alkalom eddig, amikor így érzett az volt, amikor a templom sok kétkezi munkára kényszerítette, hogy új templomot építsen. Ugyanezt érezte, amikor a kimerültségtől lehuppant, és a Halál Istene aggodalommal nézett rá le.

’Kizárt, hogy ifjú Cale mester ugyanúgy parancsolgasson minket körbe, mint a rohadt templom.’

Cage úgy döntött, hogy Taylornak igaza volt arról, hogy nem aludt rendesen, és megpróbálta lerázni magáról az érzést.

Így nőtt Cale csapata nagyobbra, és folytatta minden további gond nélkül az útját a fővárosba.

Minden alkalommal, amikor Cale elfáradt az ülésben, és kilépett a kocsiból, Taylor csapata továbbra is őt nézte, de nem volt semmilyen beszélgetés.

Így folytatták az utazásukat, amíg egy fogadóban nem voltak nagyjából egynapi utazásra a fővárostól.

– Ifjú Cale mester, szereti az alkoholt, igaz?

Taylor és Cage elmentek Cale-hez.

– Mit tehetek önökért?

Cale tudni akarta, hogy miért jöttek késő este meglátogatni őt, de az arckifejezése nem volt annyira különös. Taylor elmosolyodott Cale viselkedésén.

– Cale Henituse, a szemét, aki nem tud eltölteni egyetlen napot sem alkohol nélkül.

Amikor Taylor még mindig a Márki lehetséges örököse volt, ő is minden információt megkapott a nemesekről. Cale információi annyira egyediek voltak, hogy lehetetlen volt elfelejteni őket.

– De én egyáltalán nem hiszem ezt.

Ellenben, Cale annyira különbözött az információktól.
Egész nap a kocsijában maradt, hogy ők békében legyenek, és megvolt a nagylelkűsége, hogy a legjobb bánásmódot adja nekik. A beosztottjai is megbíztak benne, és követték őt.
A leglényegesebb, hogy úgy bánt velük, mint normális emberekkel.

– Különbözik a pletykáktól.

Jelenleg pont a főváros előtt voltak. Taylornak és Cage-nek másnap reggeltől lopakodva kellett mozognia. Természetesen, magabiztosan kellett sétálniuk, amikor besétálnak a királyi palotába.

De sok dolog volt, amit előtte meg kellett keresniük, mielőtt ez megtörténhetne. Viszont el kellett dönteniük, hogy máshogy mozogjanak, mint az eredeti tervük volt.

Több mint egy hete figyelték Cale Henituse-t. Ez az ember volt most Taylor és Cage fejében.

– Ifjú Cale mester. Rendben lenne, ha inna velünk, mielőtt elmegyünk, igaz?

<< Previous Chapter | Index | Next Chapter >></h3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *