A Gróf Család Szemétje – 31. fejezet: Te… (6. rész)

Cale belerakott néhány holmit egy mágikus táskába, és a küzdőtérre ment. A rezidencia földalatti küzdőtere. Henituse Gróf tartománya híres volt a gazdagságáról, de ezt a gazdagságot a katonai erő támogatta. Hogyan lettek volna képesek túlélni a Sötétség Erdeje mellett és a veszélyes szörnyetegekkel benne, ha nincs erős katonai erejük?

Ezért volt a rezidenciáiknak földalatti küzdőtere, ami nagyobb és jobb volt, mint a legtöbb Herceg vagy Márki rezidenciájáé. Cale azonnal parancsot adott, amint belépett a hatalmas földalatti küzdőtérre.

– Ti ketten is kint maradtok a küzdőtérről. Biztosítsátok a területet, és bizonyosodjatok meg róla, hogy senki nem jön le az első emeletről.
– Igenis, ifjú mester.
– Értettem, ifjú mester.

Cale szájában keserű íz volt attól, hogy Ron arcán rendkívül széles mosoly ült, de Cale úgy döntött, hogy elengedi. Miután végignézte, ahogy a két ember távozik, Cale a cicákat cipelte és a küzdőtér sarkába ment. Természetesen, nem felejtette el jelezni Choi Hannak és Rosalynnak, hogy messze menjenek el.

– Ti ketten menjetek középre!

Choi Han a küzdőtér közepére vitte Lockot. Rosalynnak komoly kifejezés ült az arcán, ahogy távolabb került Locktól.

– Grr!

Lock úgy remegett, mintha rohama lenne. A kezei, a lábai, az egész teste remegett. Ellenben, sem Rosalyn, sem Choi Han nem ment a közelébe.
Azért, mert Locknak karmai nőttek. Nagyon éles karmai, amik egy vad állathoz tartoztak.

– Ááááá!

Lock teste felszállt a levegőbe. Megfeszült, mint egy íj, mielőtt lassan elkezdett megváltozni. Cale ellenőrizte, hogy a hatalmas vaskapu, ami a küzdőtérre vezetett, szorosan zárt, mielőtt lassan a legtávolabbi sarkába ment, míg a cicák, On és Hong, követték őt.

’Ez nem vicc.’

Cale látta a magas és gyenge Lockot lassan megváltozni.

– Grrr, áááá!

Lock most megnövesztett néhány éles agyart, mielőtt szenvedéstől felüvöltött. Lassan elkezdett feltápászkodni, és tántorgott egy kicsit, mielőtt összeráncolta a szemöldökét, és kinyitotta a szemét. Aztán a plafonra nézett, és megeresztett egy vonyítást.

– Ahúúúú!

Rögtön megjelent egy félig áttetsző akadály jelent meg Cale előtt. Pajzs volt. Miközben On és Hong döbbenten nézett körbe, Cale csak közönyösen megszólalt:
– Sárkány, te tényleg elképesztő vagy. Képes vagy hangszigetelni is?

Újabb pajzs jelent meg a már meglévő fölött. Rosalyn odapillantott, és Cale látta a döbbenetét, ahogy meglátta a két réteg pajzsot Cale előtt. Ebben a pillanatban a Fekete Sárkánynak, aki bent volt valahol a pajzson belül, hangja töltötte be Cale fülét:

– Nagyon gyenge vagy. Azért van szükséged védelemre.

On és Hong izgatott volt, ahogy ráébredtek, hogy a sárkány volt az, de szánakozva nézte Cale-re, miután hallották, hogy mit mondott a sárkány. Úgy tűnt, hogy egyet értenek a sárkány megítélésével. Cale figyelmen kívül hagyta a pillantásukat, és közönyösen válaszolt:
– Csinálj, amit szeretnél.
– Nem tudom, hogy miért nem használod az erődet.
– Nem kell tudnod.

Az erő. A Fekete Sárkány hamar ráébredt, hogy Cale nem akarta másoknak mutogatni azt az ősi erőt, és homályosan hagyta. Cale megrántotta a vállát, és végül egy harmadik pajzs is megjelent a háromrétegű pajzshoz.

’A képességei exponenciálisan nőnek.’

A Sárkányok máshogy tanultak mágiát, mint az emberek. A Sárkányok az akaratukkal irányították a mágiát. Cale úgy gondolta, hogy a Fekete Sárkány fejlődésének a sebessége meglepő volt, de így még hasznosabb volt számára.

Cale már békésen nézhette Lock átváltozását az őrjöngő állapotba a földről.

– Grrr, áááá!

Lock kiáltásai betöltötték a küzdőteret. Ha nem lett volna a hangszigetelt és érintésbiztos mágia, amit az alagsor körül telepítettek, a rezidencia lovagjai már besiettek volna.

Lock teste nagyobb lett minden alkalommal, amikor kiáltott. Izmok, amik korábban még nem voltak ott, elkezdtek kifejlődni, és a szemei vörössé váltak. Ez volt a bizonyíték, hogy kezdi elveszíteni az eszméletét.

Miért került őrült állapotba ez a kis fiú a Kék Farkas Törzsből?

A regényben egy évvel később tapasztalja meg Lock az első őrjöngő átváltozását. Az oka egy bizonyos ember halála volt.

’Gyógyító Pendrick.’

Az az elf meghal egy csatában. Pendrick olyasvalaki volt, aki Lockot az elhunyt nagybátyjára emlékeztette, a Kék Farkas Törzs vezetőjére. Pendrick halálát látva Lock megőrült, meg akart ölni mindent és mindenkit maga előtt.

– On, Hong.

Cale lenézett a testvérpárra, akik a pajzson belül egymáshoz bújtak.

– Ti ketten még nem tapasztaltátok meg az őrjöngő állapotot, igaz?

A cicák bólintottak.

– Tudtok róla bármit is?
– Nem igazán.
– Senki nem tanított minket róla.

Cale tudta, hogy ez lesz a helyzet. Mivel On és Hong is látszólag tisztavérűek voltak, az ő őrjöngő állapotuk is durva lesz. Cale ismét előre nézett, és megszólalt:

– A Farkas Törzs, a Tigris Törzs, a Medve Törzs és a Bálna Törzs, ez a négy törzs veszíti el a racionalitását a leginkább az első őrjöngő átváltozása során. Ezért hívják ezt a négy törzset azoknak a Szörnyembereknek, akik legközelebb állnak a szörnyekhez.

Nem tudott sokat a Macska Törzsről.

– Nem tudom, hogyan zajlik az őrjöngő átváltozás a Macska Törzs számára, de ha úgy érzitek, hogy őrjöngeni fogtok, vagy váratlanul felhevültök vagy fájdalmatok van, azonnal gyertek hozzám.

’Gond lenne, ha balesetet okoznának.’

Kinek kellene feltakarítani? Cale-nek kellene feltakarítani utánuk. Cale olyasvalaki volt, aki teljes felelősséget vállalt azokért a dolgokért, amik az ő területén történtek, és az emberekért, akiket befogadott.
Cale megfordult, hogy rájuk nézzen, miután nem hallotta semmi választ. A cicák két pár arany szeme Cale felé fordult, és gyorsan odasiettek a lábához, és elkezdték az arcukkal dörzsölni.

’Miért ilyenek?’

Cale nem szerette, hogy mennyire bizalmasak voltak, és kissé oldalra mozdította a lábát. Ahogy ezt tette, Cale hallott valamit, amitől kirázta a hideg.

– A sárkányok megőrülnek?
– Nem.

Őrület lenne, ha a sárkányoknak lenne őrjöngő átváltozásuk. Ha egy sárkány megőrül, több hely is azonnal eltűnne. Ez egy ijesztő gondolat volt. Cale arckifejezése jobban megmerevedett, mint előtte valaha, ahogy tovább nézett előre. Ez volt az ő módszere, hogy azt mondja, hogy nem akar erről többet hallani.

– C.
Hallotta, ahogy a sárkány csettintett a nyelvével a levegőben. Miközben Cale ennek a sárkánynak az ingatagságáról gondolkodott, Lock őrjöngő átváltozása végre befejeződött.

Bumm.

A vérfarkas két lábon állva trappolt a földön, amitől az egész küzdőtér remegett.

A Kék Farkas Törzs bundája sötétkék színű volt. A vad vérfarkas, akit már nem lehetett tovább fiúnak hívni, teljesen beborította ez a sötétkék bunda. Lock meglendítette a kezét, amit most beborították az izmok, amik összehasonlíthatatlanul nagyobbak voltak, mint Choi Han izmai, hogy támadjon a rendkívül éles karmaival.

– Lock!
– Lock, gyere ki belőle!

Choi Han és Rosalyn megpróbálta szóval kihozni belőle, de Lock számára, aki elveszítette a racionalitását, ők csak élőlények voltak, akiket meg kellett támadnia.

– Grrrr.
Vad morgás jött ki Lock száján. Ez a farkas, ami legalább másfélszerese volt Choi Han magasságának, felé sietett.

– Lock, gyere ki belőle! Én vagyok az! Choi Han!

Choi Han nem támadhatta meg a társát, és így csak védekezhetett, ahogy szólongatta Lockot. De csinál ez bármit is, hogy Lock visszatérjen a rendes állapotára? Természetesen nem. Cale megrázta a fejét, és tovább nézte.

– Csak fejbe verni, és elérni, hogy elájuljon, lenne a leggyorsabb módja ennek.

Há. A két cica lélegzete elakadt, és elkúszott Cale-től.

Habár Cale ezt mondta, nem állt szándékában, hogy Choi Hannal valami ilyesmit csináltasson. Egy Szörnyember, aki elájul az első őrjöngő átváltozása közben, a jövőben ismét elveszíti a racionalitását átváltozáskor.

– Váó.

Az őrjöngő vérfarkas támadása erősebb volt, mint arra Cale számított. A tény, hogy ösztönből mozgott, elérte, hogy sokkal hatékonyabban használja az izmait.

– On, Hong.

Cale odahívta a cica testvérpárt. Volt egy oka, hogy ők ketten miért jöttek vele.

– Nézzétek a Farkas Törzs gyereknek a mozgását.

Azt akarta, hogy On és Hong jól odafigyeljenek a vérfarkas Lockra. Lock könyörtelenül rohamozott Choi Han és Rosalyn felé. Nem volt Lock számára visszavonulás. Ez volt a Farkas Törzs stílusa. Cale úgy beszélt, mintha suttogna a cicáknak.

– Ez az ösztönös mozgása egy Szörnyembernek. A tény, hogy ösztönükre hagyatkozva képesek mozogni, az emberekkel ellentétben, az egyik szépsége és dicsősége a Vadállat Törzseknek.

Bang!
Lock ökle a földbe csapódott, és feltörte a márvány padlót. Hatalmas erőt mutatott.

– Nem kell félnetek vagy rettegnetek az őrjöngéstől. Ez az, amikor a Szörnyemberek a legerősebbek.

Pat.
Cale keze megpaskolta a két cica fejét.

– Habár a Macska Törzs és a Farkas Törzs különböző, ti is Szörnyemberek vagytok. Nézzétek őt, hogy megtanuljátok a vad állatoknak a stílusát, a stílusát annak, hogy az ösztöneitekre hagyatkoztok. Aztán…
A két arany szempár szemkontaktust teremtett Cale-el.
– Tegyétek a magatokévá. Ezt, vagy gondoljatok ki egy módszert, hogyan öljétek meg azokat a medve, tigris, farkas, azokat, akiket vad vadállatoknak bélyegeznek.

A cicák, a Macska Törzs gyermekei, azonnal elfordultak Cale-től, hogy Lockot figyeljék. A cicák a hátsó lábukra álltak, és figyelték Lock minden mozdulatát. Ezüst és vörös, a két cica bundája felállt, ahogy rendkívül nyugtalanok lettek.

A macskák gyengék voltak ezekhez a vad vadállatokhoz képest. Azért, mert egy olyan törzs voltak, ami lopakodásra támaszkodott, megértették Cale szándékait. Cale nézte egy darabig a cicákat, mielőtt megszólította a sárkányt:
– Hé.

A Fekete Sárkány felfedte magát a levegőben. Rosalynnak és Choi Hannak nem volt ideje feléjük nézni. Minden figyelmüket Lockra összpontosították. Cale a két emberre mutatott, ahogy tovább beszélt a sárkányhoz:

– Nézd, ahogy Rosalyn a mágiáját használja, hogy ne bántsa az ellenfelét. És azt is nézd, ahogy Choi Han az auráját használja, hogy ne támadjon, hanem, hogy megvédje magát, miközben nem bántja azt a farkas gyereket.

Tang, tang, tang!

Lock rendkívül gyors öklei próbáltak áttörni Rosalyn pajzsát. Rosalyn elkeseredetten próbálta Lockot szólongatni, miközben nézte őt támadni.

– Lock, emlékszel rám, igaz? Azt mondtam, hogy már te is a családom tagja vagy. Siess, és gyere ki ebből!

Choi Han maga felé fordította Lock pillantását. Maximumra emelte a gyilkos auráját, hogy megragadja Lock figyelmét.

– Lock, támadj engem. Én vagyok az, aki meg fog védeni.

Lock a karmai Choi Han felé lendítésével válaszolt a gyilkos aurára. Még ha Lock támadásában nem is volt aura, a teljes fizikai ereje a támadás mögött volt.

Cale messziről nézte a jelenetet, miközben tovább beszélt a sárkányhoz:
– Amikor mérhetetlen az erőd, nehezebb nem bántani valamit, mint bántani. De tudom, hogy te képes leszel hamar megérted, mivel sárkány vagy.

A sárkány válaszolt Cale-nek:
– Egy sárkány vagyok. Nincs olyasmi, amire ne lennék képes.
– Pontosan. Szóval nézd őket, és alkosd meg a saját ítéleted.

A sárkány leszállt és a cicák mellé landolt, mielőtt ismét láthatatlanná vált. Cale úgy sejtette, hogy a sárkány ugyanúgy felveszi majd Rosalyn, Choi Han és Lock mozgását, mint a cicák csinálják.

’Hoznom kellett volna egy kis bort magammal?’

Cale siránkozott a tényen, hogy nem volt nála bor, ahogy tovább nézte az unalmas harcot. Két óra. Egy átlagos film időtartamáig, ez a három állat gyermek a csatára szegezte a szemeit, miközben Choi Han és Rosalyn elkezdett fáradni.

–… Hah, hah, hah.

De az, aki a legfáradtabb volt, a vérfarkas volt.

– Huh, huh. Hyung…
– Lock!

Choi Han a ’hyung’ szóra reagált, és a tántorgó vérfarkas felé sietett. Habár nem volt teljes kint az őrjöngő állapotából, Choi Han reakciója miatt Cale felállt.

– Noo, noona…

Lock képes volt Rosalynt is felismerni.

– Oh, Lock!

Rosalyn is odasietett, hogy megölelje Lock-ot. Lock-ot még mindig beborította a sötétkék szőr, de a szemei elkezdtek fókuszálni. Lock egyáltalán nem sérült meg, miközben Rosalynnak és Choi Hannak kisebb sérüléseik voltak a testükön.

Mind a ketten megvédték Lockot, mintha egy család lenne.

– Annyira, huh hah, sajnálom.

Visszatért a racionalitása. Tökéletes első őrjöngő átváltozás volt, ahol képes volt az összes gondon túllépni. Lock a fejét Rosalynra helyezte, aki a fele volt a magasságának, és ez a 13 éves fiú el kezdett sírni. Egy állatias hang vegyült a sírásába.

– Lock!

Lock aztán lassan visszaalakult az emberi alakjába, mielőtt elkezdett esni. Az őrjöngő átváltozásnak vége volt. Choi Han gyorsan odament, és megakadályozta, hogy összeessen. Lock minden tőle telhetőt megtett, hogy ne ájuljon el, ahogy aggódott, hogy visszatérne az őrjöngő állapotába.

Ebben a pillanatban, egy férfi két cicával megérkezett a fiú elé, aki minden tőle telhetőt megtett, hogy nyitva tartsa a szemét.

’Bácsikám.’

Az a férfi volt, aki ugyanazt mondta, mint a bácsikája. A férfi megszólalt:
– Most már pihenhetsz.

A férfi mosolygott, elérte, hogy Lock lehunyja a szemét, pont, mint azelőtt.
– Már vége van.

Lock végre megnyugodott, és behunyta a szemét, miután hallotta a férfi szavait. Lock Choi Hanra támaszkodott, és elájult. Choi Han óvatosan visszafektette Lockot a hordágyra.

Cale, aki ezt végig nézte, elővett egy főzetet a táskájából, és Rosalynnak dobta. Rosalyn elkapta a főzetüveget, és megkérdezte:
– A főzetek nem működnek Lock-on?

Cale úgy nézett Rosalynra, mintha csak azt kérdezné, hogy miért mondott ki valami ennyire egyértelműt, és válaszolt a még mindig zavarodott Rosalynnak:
– Miért adnék főzetet valakinek a Farkas Törzsből? Önnek van. Elég sokat erőlködött.

Rosalyn Cale-re meredt. Látta a három-rétegű mágia gyönyörű látványát, és sok dolog volt, amit Cale-től akart kérdezni. Ellenben, valami mást mondott:
– Nagyon szépen köszönöm.

Ez elsődleges volt.

– Nincs szükség köszönetre.

Cale közönyösen válaszolt, és elfordult. Látta, ahogy Choi Han már őt nézi.

– Choi Han.

Mégis hogy történhetett ez? Ki kellett találnia, hogy mi történt.

– Beszélnünk kell.

<< Previous Chapter | Index | Next Chapter >></h3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *