چپتر ۲۲: جبران کردن (۲)

بعد ازینکه به راحتی از دروازه پازل سیتی گذشتن، کالکسه لاکپشت طلایی خانواده هنیتوس با راهنمایی نائب پیشخدمت هانس به مسافرخونه رسید. ”از وسترن سیتی کوچیک‌تره.“ ”درسته. کوچیکه.“ کیل سرشو برای Continue Reading →